Koolitaja kutseÕppeprotsessi ettevalmistus

Õppeprotsessi läbiviimine

Õppeprotsessi analüüs ja hindamine

Arendus-, loome- ja teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas

Professionaalne enesearendamine