DiSC koolitus ja test


DiSC on käitumist hindav test, mis annab inimese käitumise üldise profiili. DiSC mudeli abil saab selgemalt mõista inimese käitumist, mõtlemist ja emotsioone. 
Kui isiksus on täiskasvanueaks juba välja kujunenud ja selle muutmine pole võimalik, siis käitumine muutub läbi elu – me õpime erinevates rollide sobivat käitumist. 

Sageli toimub õppimine katse-eksituse teel. Olles oma käitumisest ja konkreetsele rollile pandud ootustest teadlik, saan ka oma käitumist vastavalt kohandada.

VAATA DISC'i TUTVUSTAVAT VIDEOT:


DiSC testi kasutamine 

DiSC test toob välja 15 erinevat käitumismustrit, mis aitavad teadvustada testitule omaseid käitumisviise ja mõelda arendamist vajavatele külgedele. Testi täitnu vajab enda jaoks õigete järelduste tegemiseks konsultandi abi või vähemalt ühepäevast koolitust. 
Kui ettevõttes on töötajad testitud, saab luua meeskonna ülevaate ja üldpildi valitsevate käitumisviiside kohta. See annab võimaluse analüüsida tiimi tugevusi ja külgi, millele eduka toimimise nimel peaks tähelepanu pöörama. 

Soovides meeskonda veelgi täpsemalt analüüsida, saab testide põhjal koostada Meeskonna grupikultuuri raporti. See aitab analüüsida lähemalt sisekultuuri ning üksteist paremini mõista. Ka juht saab teavet meeskonnas valitseva õhkkonna ja valukohtade kohta. 


Tegevuse planeerijad aitavad luua alluva, kolleegi ja kliendi/koostööpartneri profiili, mõeldes tema käitumisele. Selle kõrvutamine oma profiiliga aitab mõista, millele peaks suhtlemisel tähelepanu pöörama, et koostöö laabuks. Tegevuse planeerijad on praktilised töövahendid inimesele, kes mõistab DiSC testi loogikat ja on valmis oma käitumist vastavalt partnerile teadlikult kohandama.
Vaata tegevuse planeerija näidist

DiSC koolitus 

DiSC koolitus sobib eelkõige meeskonnakoolituseks. Kasutatakse interaktiivseid loenguid, individuaal-, paaris- ja grupiharjutusi, õppefilme ja mängulisi elemente, mis kaasavad kõiki osalejaid. Alati on huvitav lisaks iseenda testitulemustele tutvuda ka kolleegide tulemustega ja seeläbi paremini mõista omavahelisi erinevusi. See aitab kaasa paremale koostööle. 
 
Ühepäevane koolitus 
Enne koolitust täidavad osalejad online - testina DiSC testi. 

Koolituse tulemus 
  • Osalenud mõistavad iseenda käitumisviise ning seda, kuidas nende käitumine teisi mõjutab.
  • Kasvab osalejate eneseteadlikkus.
  • Omandatud teadmised aitavad mõista, austada ja väärtustada individuaalseid erinevusi ning arendada erinevaid suhtlemisstrateegiaid koostöö parandamiseks tiimiliikmete ja partneritega. 

Kahepäevane koolitus 
Kahe koolituspäeva vahele võiks jääda paar nädalat, et rahulikult oma testitulemused läbi töötada, märgata erinevusi inimeste käitumises ja mõelda läbi isiklik arenguplaan. 

Kahe koolituspäeva tulemus 
  • Parem oskus kasutada DiSC loogikat igapäevasuhtluses.
  • Osatakse kasutada DiSC praktilisi töövahendeid (Rolliprofiili loomine, Tegevuse planeerijad, grupikultuurianalüüs, grupisuhete juhtimine).

Küsi pakkumist