DiSC koolitus

DiSC koolitus sobib eelkõige meeskonnakoolituseks. Kasutatakse interaktiivseid loenguid, individuaal-, paaris- ja grupiharjutusi, õppefilme ja mängulisi elemente, mis kaasavad kõiki osalejaid. Alati on huvitav lisaks iseenda testitulemustele tutvuda ka kolleegide tulemustega ja seeläbi paremini mõista omavahelisi erinevusi. See aitab kaasa paremale koostööle. 
 
Ühepäevane koolitus 
Enne koolitust täidavad osalejad online - testina DiSC testi. 

Koolituse tulemus 
  • Osalenud mõistavad iseenda käitumisviise ning seda, kuidas nende käitumine teisi mõjutab.
  • Kasvab osalejate eneseteadlikkus.
  • Omandatud teadmised aitavad mõista, austada ja väärtustada individuaalseid erinevusi ning arendada erinevaid suhtlemisstrateegiaid koostöö parandamiseks tiimiliikmete ja partneritega. 

Kahepäevane koolitus 
Kahe koolituspäeva vahele võiks jääda paar nädalat, et rahulikult oma testitulemused läbi töötada, märgata erinevusi inimeste käitumises ja mõelda läbi isiklik arenguplaan. 

Kahe koolituspäeva tulemus 
  • Parem oskus kasutada DiSC loogikat igapäevasuhtluses.
  • Osatakse kasutada DiSC praktilisi töövahendeid (rolliprofiili loomine, tegevuse planeerijad, grupikultuurianalüüs, grupisuhete juhtimine).

Küsi pakkumist