Koolituskalender

Enese – ja meeskonna analüüs DiSC mudeli põhjal

31. oktoober 2014

-

31. oktoober 2014


Koolituse eesmärgiks on saada enam teadmisi erinevate inimese käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õppida paremini mõistma enda, alluvate, kolleegide ja klientide käitumist ning valima edukaks koostööks sobiliku käitumisviisi.

Koolitus toimub reedel, 31. oktoobril 2014 Tallinnas, kell 10 – 17, grupi suurus kuni 12 inimest.

1-päevane koolituse hind  (test, rolliprofiil, tegevuse planeerija) 269 eurot +20%(km)

Personaalne tagasiside peale koolitust, vastavalt osaleja huvile 80 eurot + 20%(km)

Koolitust viib läbi sertifitseeritud DiSC konsultant ja riiklikku suhtlemistreeneri kutset omav  Sirje Tammiste. (Vaata CV)

Koolituse protsess ja valdkonnad

  • Osalejad täidavad enne koolitusele tulemist interneti keskkonnas EPIC (Electronic Profile Information Centre) DiSC käitumisprofiili testi nende emakeeles.

  • DiSC mudeli dimensioonide esitlus, 4 käitumisstiili üldine tutvustus -  näitlike videofilmide vaatamine erinevate käitumisstiilide paremaks mõistmiseks.

  • Süvenemine 4 erinevasse käitumisstiili.

  • Osalejate isiklike DiSC Classic 2.0  profiilide tundma õppimine, tagasisideraportite kasutamine isiklikuks arenguks, arutelu gruppides ja isikliku arenguplaani koostamine.

  • Rolli profiil (RBA)  – õpime tegema iseenda rolliprofiili ja selle kasutamist enda arengu planeerimisel. Rolliprofiili saab hästi kasutada uue töötaja valikul.

  • Kolleegi mõistmise profiili tundmaõppimine – koolitusel täidetakse kolleegi/kliendi/alluva kohta küsimustik, mida koos õpitakse analüüsima.

  • Team View – meeskonnasuhete analüüs. Koolitusel tutvustame seda kui võimalust analüüsida oma meeskonna liikmete koostööd soodustavaid ja raskendavaid käitumisviise.

  • Peale koolitust võib osalejatele pakkuda individuaalset tagasisidet ja kohtumist (vajadusel coaching) koolitajaga. Sageli tehakse testist väärad järeldused või tekivad peale põhjalikumat testiga tutvumist küsimused ning soovitakse neile vastuseid. See on ka hea võimalus oma arenguplaani täpsustamiseks, mõnede suhete üle arutamiseks, suurema eneseselguse saavutamiseks.

Tagasi