Tööpakkumised

JURIST


Aktsiaseltsi PlusPlus Capital kontserni kuuluvad ettevõtted tegelevad mittetöötavate võlaportfellide ostmise ja administreerimisega Balti riikides.

Koduleht www.pluspluscapital.eu

Ootame oma meeskonnaga Eestis liituma iseseisvat ja otsusekindlat 

JURISTI 

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • hagiavalduste ja muude menetlusdokumentide koostamisega tsiviilkohtumenetluses, jooksva suhtlusega kohtutega seoses käimasolevate menetlustega
 • ettevõtte esindamisega kohtumenetluses
 • ettevõtte esindamisega suhtluses erinevate institutsioonide ja isikutega (kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid)
 • dokumentide koostamise ja ettevõtte esindamisega muudes menetlustes (pankroti-, täite- ja pärimismenetlused, tsiviilhagiga seonduv kriminaalmenetlus)
 • vajadusel õiguslike analüüside koostamise ja ettevõtte jooksva nõustamisega menetlustega seotud küsimustes, sh aktiivse koostööga ettevõtte teiste juristide ja kliendihalduritega
 • vajadusel muude igapäevaste küsimuste lahendamisega seoses Eesti ettevõtte tegevusega

 

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses
 • vähemalt 3-aastane töökogemus juristina menetlusõiguse valdkonnas ja kohtus esindamisel
 • põhjalikud teadmised tsiviilkohtumenetlusest, muudest maksejõuetusmenetlustega seotud valdkondadest ja võlaõigusest
 •  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning läbirääkimis- ja argumenteerimisoskus
 • oskus planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete
 •  oskus mõelda väljaspool ette antud raamistikku
 • hea numbriline analüüsioskus
 • lahendustele orienteeritus
 • hea pingetaluvus
 • meeskonnatöö oskus
 •  hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, PowerPoint)
 • väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • suhtlustasandil vene ja inglise keele oskus

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • stabiilset töösuhet ja korralikku palka rahvusvahelises ettevõttes
 • erialaseid koolitusi vastavalt vajadusele
 • kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV keskus, CV-Online kaudu kuni 24.09.2017

Lisainfo projektijuht Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või  ingrid@tammistepersonal.ee.      

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!