Töötajad

Egle Saska

Egle Saska

HR partner

info@tammistepersonal.ee

Egle Saska Linkedin profiil


Minu personalitöö kogemus algas 1994 aastal Eesti Raudtee personaliosakonnas. Töötasin ettevõttes 9 aastat, sellesse aega jäid suured ümberkorraldamised ja uuendused, efektiivistamise projektid ja ettevõtte erastamine. Järgmised ligi 15 aastat juhtisin Tallinna Sadama personaliosakonda. Ka selles ettevõttes alustasime efektiivistamise ja ümberkorraldustega, järgnes tütarettevõtete loomise periood ning kirsiks tordil oli ettevõtte börsile minek. Olen teinud personalitööd kõige laiemas mõttes -  alates strateegilisest personalijuhtimisest ja lõpetades personalitöö dokumentide vormistamisega ning kõik mis jääb sinna vahele. Lisaväärtusena sain laialdaselt teadmisi ja kogemusi tööõigusest ning väga hea vene ja inglise keele oskuse.

Minu hariduslik taust on majandus + õigus + organisatsioonikäitumine. Majanduse magistriõppe läbisin TTÜs (nüüd TalTech), õiguse eriala diplomi sain Tallinna Majanduskoolist ning organisatsioonikäitumise magistrikraadi kaitsesin Tallinna Ülikoolis.

Oman personalijuhi 7 taseme kutsetunnistust.

Kuna personalitöö on minu kutsumus ja missioon, õpetan personalitööd Tallinna Majanduskoolis personalitöö erialal, koolitan Eesti Personalijuhtimise Ühingu (PARE) personalitöö baaskoolitusel ning olen koostanud õppematerjale personalitöö valdkonnas.

Mulle meeldib inimeste aitamine ja toetamine. PARE 25. juubelil tunnustati minu panust personalitöötajate õpetamisel ja nõustamisel tänunimetusega „Südamega teostaja“

Kliendina kogesin Tammiste Personalibüroo head teenust värbamisel, valikul ja inimeste arendamisel. Nüüd saan uhkusega öelda, et Tammiste Personalibüroo teenus on laienenud kõikidesse personalitöö valdkondadesse. Pakume nõu ja abi üksikteemadel (näiteks kuidas konkreetset personalitöö dokumenti vormistada), teeme valdkonna projekte (nt personalitöö dokumentatsiooni audit) ja pakume personalitöö täisteenust.

Minu viimased personalitöö kliendid:

  • Eesti Killustik OÜ
  • TBD-Biodiscovery OÜ
  • Tallinna Teaduspark Tehnopol SA
  • Estonian Business School SA