fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Intervjueerimise oskuste treening - küsimise ja kuulamise kunst

Kuidas värvata õigeid inimesi õigele positsioonile – see on võtmeküsimus, millega iga värbaja kokku puutub. Oluline on viia intervjuusid läbi nii, et need oleksid pigem vestlused, kus üheskoos kandidaadiga vaadeldakse, kas pakutav positsioon on see, mis täna inimesele sobiv on ja vastupidi. 

Intervjueerimise oskuste treening - Tammiste Personalibüroo

EESMÄRK

Õppida uusi inimesi oma meeskonda teadlikult valima, arendades selleks intervjueerimisoskusi.

TEEMAD JA ÕPIVÄLJUND

  • Iseenda tugevuste ja arenguvõimaluste teadvustamine värbaja rollis;
  • suhtlemisoskus ja -protsess – kuidas on need rakendatavad värbamisintervjuude läbiviimisel;
  • osalejad saavad teadlikuks ja on harjutanud intervjueerimiseks vajalikke suhtlemisoskusi, nagu kontaktiloomine, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine jne.;
  • intervjuu õnnestumise põhitõed
    mida teha selleks, et kandidaat tunneks end olulisena ja tema motivatsioon meeskonnaga liitumiseks värbamisprotsessiga kasvaks;
  • klassikalised eksimused personalivalikul.

SIHTGRUPP

Koolitus sobib kõigile, kes viivad läbi tööintervjuusid, st värbajad, personalijuhid, keskastmejuhid, tippjuhid. Grupi optimaalne suurus 8-14 osalejat. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

MEETODID

  • ühepäevane praktiline koolitus, 1 koolitaja. 
  • kahepäevane videotagasisidega treening, kus rõhk on  suhtlemisoskuste harjutamisel, 2 suhtlemistreeneri läbiviimisel.

MIKS ON VIDEOTAGASISIDEGA KOOLITUS KASULIK?

Videoanalüüsi kaudu saavad osalejad kolmekordse tagasiside: nad analüüsivad iseenda sooritust, saavad tagasisidet teistelt osalejatelt ja koolitajatelt-suhtlemistreeneritelt. Videoharjutusi analüüsides on võimalik pöörata tähelepanu suhtlemist mõjutavatele olulistele nüanssidele, mida tavasuhtluses ei pruugita märgata, kuid mis loovad tegeliku tulemuse. 

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann, kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste  läbiviimisel. 

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.