fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Väärtuspõhine juhtimine

Väärtused on meie alustala – millesse me usume ja millele toetume, kui ei tea, kuidas käituda. Need on meie sisemiseks kompassiks, mis aitavad õiget käitumist valida. Väärtustest me igapäevaelus ei mõtle. Kui aga tekivad lahendamatud konfliktid, saame aru, et meie väärtusmaailm on väga erinev.

Tammiste Personalibüroo - koolitus väärtuspõhine juhtimine

EESMÄRK

Selleks, et ettevõte toimiks, on vaja kokku leppida väärtused – need on igapäevast käitumist ja suhtumist suunavad kokkulepped. Et meeskond käiks ühte jalga, on neil vaja luua oma kokkulepped, mis sobivad ettevõtte väärtustega.

Teise inimese väärtusi ei ole võimalik muuta, küll aga on võimalik kokku leppida millistest väärtustest me koos töötades lähtume. See on meeskonna tugev ühtne arusaam, kuidas me omavahel, teiste osakondade ja klientidega suhtlemine; kuidas ennetame konflikte ja ületame erimeelsusi. Meeskonna väärtused on kokkulepete kogum, mida kõik teavad ja millest lähtuvad.

TEEMAD:

  • Väärtuste kujunemine – milleks vajame väärtusi meeskonnas, ettevõttes, kontsernis;
  • Väärtustes meeskonnaga kokkuleppimine, ühiste väärtuste loomine;
  • Konfliktide kasvamine ja nende lahendamine – vajadus ja väärtuskonfliktid;
  • Kuidas rääkida väärtustest uuele töötajatele;
  • Kuidas rääkida väärtustest töötajale, kellega Sa rahul ei ole;
  • Tagasiside andmine kui edasiside – kuidas anda tagasisidet nii, et see aitaks kaasa koostöö tugevnemisele/paranemisele.

TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUND

Osalejad on teadvustanud enda väärtusi ja mõistavad väärtustes kokkuleppimise olulisust meeskonnas ja ettevõttes. Nad oskavad oma väärtustest rääkida ja anda koostööd parandavat tagasisidet.

SIHTGRUPP

Juhid, kes soovivad luua/arendada ühiste väärtustega tulemuslikku koostööd tegevat meeskonda. Grupi suuruseks 8–14 osalejat. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

MEETODID

Koolitus toimub ühepäevase koolitusena, kus interaktiivsed lühiloengud vahelduvad praktiliste individuaal- ja paaris harjutuste ning grupi aruteludega.

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann, kellel on pikaajaline
kogemus suhtlemise oskuste arendamisel.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Meeskonnatöö koolituse tagasiside

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.