Käitumise test OPQ32

Kasutamine:

 • juhtide valikul
 • töötajate (meeskonna) arendamisel
 • karjäärinõustamisel
 • edutamisel

Läbiviimine:

 • eelnevalt luuakse kompetentsimudel, kuhu on olulisemad skaalad, mis antud ametikohal edu tagavad, välja kirjutatud
 • kandidaat täidab online testi
 • fokusseeritud intervjuul kontrollib meie konsultant olulisemaid skaalasid konkreetsete näidete/lugude põhjal
 • konsultant kirjutab põhjaliku eksperthinnangu kandidaadile omaste käitumisviiside kohta

Testil on 32 skaalat ning selle struktuur:

 • inimestevahelised suhted (mõjutamine, sotsiaalsus, empaatia)
 • mõtteviis (analüüs, loomingulisus, struktuur)
 • tunded ja emotsioonid
 • energia (tegusus, võistluslikkus, saavutusorientatsioon, otsustusvõime)

Küsi pakkumist või helista 568 8100