Arendus-, loome- ja teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas

1. Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonnas

Kompetentsi tõendamine:

 • Täiskasvanu koolituse arendustegevus on olnud minu töö läbi elu. Oma kõikidel tööperioodidel olen ise pidevalt õppides arendanud ka oma koolitusi, nendel kasutatavaid meetodeid ning omavahel kombineerides ja sidudes. Nendest kogemustest olen kirjutanud erinevates artiklites, oma blogis, rääkinud koolitustel. Paljudes ettevõtetes olen aidanud arenguprogramme luua ja olnud üks koolitajates, kaasates teisi koolitajaid vastavalt vajalikele teemadele ja koolitajate pädevusele.
 • Diskussioonid, milles olen osalenud, on toimunud väiksemates kinnistes gruppides (ettevõtetes, ühingutes - ESÜ, erialaliitudes - PARE).


 • Videotreeningu tutvustamine PARE klubis


 • Osalen suvepäevadel, õpitubades, külaskäikudel erinevatesse ettevõtetesse. Kirjutan ESÜ siselehte regulaarselt artikleid, juhin ise töötubasid. Avalikkuses avaldan oma mõtteid erinevates ajakirjades (Personali Praktik, Director), ajalehtedes (Äripäev, Pärnu Postimees), internetis (Äripäeva erinevad teemaveebid, minu blogi, ettevõtte uudiskiri).

   • Lisaks avalikud esinemised konverentsidel, seminaridel, messidel.

   • Minu kõige olulisemad koostöövõrgustikud on Eesti Suhtlemistreenerite Ühing ja Personali Arendamise Ühing (PARE), kus olen aktiivne liige läbi paljude aastate.
   • Kõige suurem panus on Kadi Kuuskmanni juhendamisel - kui koostööd alustasime, oli ta värske ülikooli lõpetanu. Algul aitas ta assistendina ette valmistada minu koolitusmaterjale, seejärel osales assisteerivas rollis koolituste läbiviimisel, läbis Gordoni Perekooli ja suhtlemistreenerite aastase väljaõppe. Oleme koos töötanud üle 11 aasta. Kui veel mõned aastad tagasi palus ta minult abi enda koolituste ettevalmistamisel: arutasime programmi ülesehitust, analüüsisime koolitusmaterjale, tegime koolituse järgset analüüsi, siis praeguseks on Kadi hinnatud iseseisev koolitaja, kes vahel analüüsiks aega palub.

   • Olen Suhtlemistreenerite Ühingu hindamiskomisjoni liige ja superviisor.


   Viide tõendusmaterjalile:

   • Kui õppisin coachingut, puudus seal suhtlemisalane koolitus. Kuna teised osalejad olid juhid, siis nägin, kuidas vajaka jäi aktiivse kuulamise oskusest ja selgest eneseväljendamisest. Andsin koolituse läbiviijatele ka vastavat tagasisidet. Hiljem, kui minu klient planeeris arenguprogrammi, milles üks osa oli coachingul, tegin ettepaneku enne seda õpetada suhtlemisoskusi. Minu suhtlemisoskuste koolitusel osales koolitaja, kes viis läbi coachingu koolitust. Tema tagasiside oli väga positiivne - hilisem coachingu koolitus õnnestus suurepäraselt just tänu eelnevale suhtlemisoskuste koolitusele. Hiljem on ta minuga sellist koostööd ise arendanud - mina teen suhtlemisoskuste treeningu, tema coachingu.

   • Äripäeva konverentsil esinemas

   • Olen sage arvamuse avaldaja erinevates koostöövõrgustikes ja töögruppides. PARE Pärnu klubi töös hoidmine on aastaid olnud minu südameasi. Kustun noori personalitöötajaid meie töötubadega ühinema, et oleks tagatud järelkasv ja laiendada suhetevõrku.

   • Kõige parema ülevaate minu tegevusest saate, kui tutvute internetis avaldatuga.

   • Esinemine tööõiguse aasta konverentsil

   • Kadi Kuuskmann on õppinud minu kõrval ja minuga koos. Praegu viib ta läbi koolitusi, mille tagasiside on väga positiivne.

   • Olin superviisoriks Vahur Murutarile, kui ta 2017 aastal taotles täiskasvanu koolitaja tase 7-suhtlemistreeneri kutset. Osalesin hindamiskomisjoni töös, kui sama kutset taotles Karin Hango.