Koolituskalender

Enese – ja meeskonna analüüs DiSC mudeli põhjal

23. mai 2018

Koolituse eesmärgiks
on saada enam teadmisi erinevate inimese käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õppida paremini mõistma enda, alluvate, kolleegide ja klientide käitumist ning valima edukaks koostööks sobiliku käitumisviisi.

Osates analüüsida iseenda ja teiste inimeste käitumist, saab igaüks meist valida
sobivaima käitumisviisi tulemuslikuks suhtlemiseks - on siis tegemist värbamis-protsessiga, kui tuleb kandidaatidest valida sobivaim või arendada läbi teadlikuma suhtlemise  juba olemas olevat meeskonda.

Koolitus toimub neljapäeval, 23. mail 2018 Tallinnas, Tammiste Personalibüroos Pronksi 12, III korrus

Koolituse aeg kell 10 – 17.30, grupi suurus kuni 7 inimest.

1-päevase koolituse hind  (põhjalik testi raport, õppematerjalid ja kohvipausid) 
199 eurot (+20%km) 

Koolitust viib läbi sertifitseeritud DiSC konsultant, psühholoog ning 
suhtlemistreener  Kadi Kuuskmann.

Koolituse ülesehitus
  • Osalejad täidavad enne koolitusele tulemist interneti keskkonnas EPIC (Electronic Profile Information Centre) DiSC käitumisprofiili testi nende emakeeles.

  • DiSC mudeli tutvustus,  õppefilmide analüüs erinevate käitumisstiilide paremaks mõistmiseks. Grupiharjutused ja arutelud.

  • Isiklike testitulemuste ( DiSC Classic 2.0) tundma õppimine ja iseenda  arenguplaani koostamine.

  • Kolleegi mõistmise profiili tundmaõppimine – koolitusel täidetakse kolleegi/kliendi/alluva kohta küsimustik, mida koos õpitakse analüüsima.

  • Team View – meeskonnasuhete analüüs. Koolitusel tutvustame seda kui võimalust analüüsida oma meeskonna liikmete koostööd soodustavaid ja raskendavaid käitumisviise.


Tagasi