Koolituskalender

Arenguvestluste koolitus

12. aprill 2016

-

12. aprill 2016

Koolituse toimumise koht: Pärnu

Sihtgrupp: keskastme – ja tippjuhid, kes soovivad täiustada omaoskust tulemuslikke arenguvestlusi läbi viia.

Koolituse eesmärgiks on ühiselt läbi mõelda, millised on arenguvestluste võimalused toetada töötajate isiklikku arengut, meeskonna sisemist ja erinevate osakondade vahelist koostööd.
Selleks, et juhid tunneksid end arenguvestlusi läbi viies enesekindlalt, oskaksid luua usaldusliku õhkkonna ja vestlust soovitud teemadel juhtida, vaatame koolitusel läbi nii vestluse struktuuri kui harjutame arenguvestluse läbiviimiseks vajalikke oskusi. Arenguvestlust tuleb läbi viia viisil, mis võimaldab alluvatel oma mõtteid avada ja samas mõista, millised on juhi ootused neile.

Koolituse tulemusel:
• Mõistavad osalejad miks ja kuidas arenguvestlust läbi viia.
• Ületavad oma kõhklused ning mõistavad alluvate ebakindlust.
• Mõistavad isiksusliku arengu peamisi psühholoogilisi seaduspärasusi ja teavad, mida on täiskasvanud inimesel võimalik muuta (suhtumine, käitumine, hoiakud) ja mida mitte (isiksuseomadused, võimed, väärtused)
• Teadvustavad ja proovivad arenguvestluse edukaks läbiviimiseks vajalikke oskusi ning mõistavad nende oskuste kasutamisvõimalusi ka teistes juhtimisolukordades (nt. igapäevane konstruktiivse tagasiside andmine).

Koolituse teemad:
• Arenguvestluse eesmärgid, võimalused ja kasud, ootused ja hirmud. Grupiarutelud, lühiloeng.
• Arenguvestluseks valmistumine: individuaalne töö, grupiarutelu.
• Arenguvestluse läbiviimiseks vajalikud oskused: kontakti loomine, aktiivne kuulamine, selge suhtlemine, avatud küsimuste esitamine ja ühiste eesmärkide sõnastamine: interaktiivsed lühiloengud, paarisharjutused.
• Tagasiside andmine: paarisharjutused

Koolitaja: Psühholoog, coach, riikliku kutsega suhtlemistreener, 15-aastase ettevõtja ja juhtimiskogemusega Sirje Tammiste
Rohkem infot koolitaja kohta leiad siit.

Koolituse hind: Koolituse hind 179 eurot.

Hind sisaldab põhjalikke koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipause. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

Grupi suurus kuni 14 osalejat.

Tagasi