Koolituskalender

Kuidas meisterlikult arenguvestlusi juhtida? - koolitus videotagasisidega

03. detsember 2015

-

04. detsember 2015

Koolituse toimumise aeg ja koht: 03. - 04. detsember 2015, Tallinn

Praktilisele töökogemusele ja põhjalikele teadmistele toetudes viime läbi koolituse, mis annab piisavad teadmised ja oskused olla olulistes jutuajamistes edukas.

Koolituse hind: koolituse hind varajastele (enne 02.11.2015) registreerujatele 349 eurot, hilistele379 eurot (lisandub käibemaks 20%).

Hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööke ja kohvipause. Koolitusel osalejad saavad põhjaliku õppematerjali ja tunnistuse.

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad alluvatega arenguvestlusi läbi viia parimal ja tulemuslikumail viisil - ettevõtete juhid, keskastmejuhid,  personalijuhid jne.

Koolituse tulemusena osalejad:
 • omandavad selge arusaama arenguvestluste võimalustest töötajate mõistmisel, arendamisel ning seeläbi ettevõtte majandustulemuste mõjutamisel
 • õpivad arenguvestluste läbiviimist toetavaid suhtlemisoskusi
 • saavad üle oma kõhklustest, mõistavad alluvate arenguvestlustega seotud ebakindlust ning omandavad teadmisi, kuidas sellega toime tulla
 • analüüsivad, milline võiks olla  arenguvestlust ettevalmistav ja kokkuvõttev vorm, mida oma ettevõttes kasutada.

Koolituse sisu:
 • arenguvestluse olulisus juhtimises ja personaliarenduses
 • arenguvestluse olemus, eesmärgid, võimalused ja kasud, ootused ja hirmud
 • mis teeb mõned jutuajamised raskeks – miks me teatud jutuajamisi edasi lükkame ja mida teha, et endas ebakindlust ületada
 • kuidas pidada raskeid kõnelusi – üldised põhimõtted, millest lähtuda
 • arenguvestluse ettevalmistuse ja läbiviimise põhimõtted
 • arenguvestluse läbiviimiseks vajalike oskuste harjutamine: kontakti loomine, aktiivne kuulamine, selge suhtlemine, avatud küsimuste esitamine, suhtlemistõkked ja ühiste eesmärkide sõnastamine
 • arenguvestluste tulemuste analüüs ja kasutamine

Koolitusmeetodid: interaktiivsed loengud, ajurünnakud, paarisharjutused, rühmatööd, videoharjutused. Kõike, mida õpime teoreetiliselt, harjutame ka praktiliselt. 

PS! Kui ühest ettevõttest on tulemas rohkem kui kaks inimest, küsi personaalset pakkumist! 

Koolitajad:  riiklikku suhtlemistreeneri kutset omav Sirje Tammiste  ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann.

 
Tagasi