Koolituskalender

Kuidas tööalaseid suhteid juhtida - enesekehtestamise treening keskastmejuhtidele

18. november 2015

-

19. november 2015

Koolituse toimumise aeg ja koht: 18.- 19. november, Tallinn.

Koolituse hind:  varajastele (enne 04.11.2015) registreerujatele 349 eurot, hilisematele 369 eurot+ 20%.

Hind sisaldab: Koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööke. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Koolituse eesmärgiks on õpetada efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Õpime kuidas tulla toime vastupanuga, rahuolematu alluva, partneri või kliendiga, kuidas öelda „ei“ suhteid kahjustamata.

Koolitus sobib hästi  keskastmejuhtidele:

  • kelle igapäevane töö nõuab oma enesekehtestamist sellisel moel, et  säiliksid head koostöösuhted;
  • kellele tunduvad hirmutavad pingelised vestlused, mistõttu nad eelistavad need pigem pidamata jätta ja jäävad seetõttu kaotaja seisu;
  • kes soovivad tunda end kindlamini suhtlemisolukordades, kus partner ei pruugi olla lahenduse suhtes ühel meelel;
  • kes puutuvad kokku konfliktsete olukordadega ja kellel on vaja õppida konfliktidega tõhusalt ja konstruktiivselt toime tulla.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • mõistavad konfliktides pingete tekkimise tagamaid ja konfliktide juhtimise põhimõtteid;
  • teavad, milliseid suhtlemisoskusi on vaja kasutada keerulistes situatsioonides ja teavad enda tugevusi ning arengukohti;
  • arenevad enesekehtestamiseoskuste rakendamises: oskavad väljendada selgelt oma seisukohti ja juhtida dialoogi konstruktiivse lahenduse suunas;
  • julgevad ja oskavad kindlalt öelda „ei“, kui olukord seda nõuab;
  • oskavad paindlikult valida olukorrale sobivat suhtlemisviisi, lähtudes ülesandest või suhtlemispartneri eripärast.

Koolitusmeetodid: interaktiivsed loengud, ajurünnakud, paarisharjutused, rühmatööd, videoharjutused. Kõike, mida õpime teoreetiliselt, harjutame ka praktiliselt.

PS! Kui ühest ettevõttest on tulemas rohkem kui kaks inimest, küsi personaalset pakkumist!


Koolitajad:  riiklikku suhtlemistreeneri kutset omav Sirje Tammiste  ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann.


Tagasi