Koolituskalender

Enesekehtestamine – kuidas häid koostöösuhteid hoides eesmärke saavutada?

04. märts 2015

-

05. märts 2015

Koolituse toimumise aeg ja koht: 4- 5 märts, Tallinn.

Koolituse hind:  varajastele (enne 18.02.2015) registreerujatele 349 eurot, hilisematele 369 eurot+ 20%.

Hind sisaldab: Koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööke. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Koolituse eesmärgiks on õpetada efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Õpime kuidas tulla toime vastupanuga, rahuolematu alluva, partneri või kliendiga, kuidas öelda „ei“ suhteid kahjustamata.

Koolitus sobib hästi tootmisettevõtte esmatasandi – ja keskastmejuhtidele ning spetsialistidele::

  • kelle igapäevane töö nõuab oma enesekehtestamist sellisel moel, et  säiliksid head koostöösuhted;
  • kellele tunduvad hirmutavad pingelised vestlused, mistõttu nad eelistavad need pigem pidamata jätta ja jäävad seetõttu kaotaja seisu;
  • kes soovivad tunda end kindlamini suhtlemisolukordades, kus partner ei pruugi olla lahenduse suhtes ühel meelel;
  • kes puutuvad kokku konfliktsete olukordadega ja kellel on vaja õppida konfliktidega tõhusalt ja konstruktiivselt toime tulla.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • mõistavad konfliktides pingete tekkimise tagamaid ja konfliktide juhtimise põhimõtteid;
  • teavad, milliseid suhtlemisoskusi on vaja kasutada keerulistes situatsioonides ja teavad enda tugevusi ning arengukohti;
  • arenevad enesekehtestamiseoskuste rakendamises: oskavad väljendada selgelt oma seisukohti ja juhtida dialoogi konstruktiivse lahenduse suunas;
  • julgevad ja oskavad kindlalt öelda „ei“, kui olukord seda nõuab;
  • oskavad paindlikult valida olukorrale sobivat suhtlemisviisi, lähtudes ülesandest või suhtlemispartneri eripärast.

Koolitusmeetodid: interaktiivsed loengud, ajurünnakud, paarisharjutused, rühmatööd, videoharjutused. Kõike, mida õpime teoreetiliselt, harjutame ka praktiliselt.

Koolitajad:  riiklikku suhtlemistreeneri kutset omav Sirje Tammiste  ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann.

Sirje_Tammiste_koolitaja
Kadi_Kuuskmann_koolitaja


Tagasi