Koolituskalender

Enesekehtestamisoskuste  2- päevane suhtlemistreening

14. aprill 2016

-

15. aprill 2016

Koolituse toimumise koht: Tallinnas

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Koolituse eesmärgiks on õpetada efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Õpime kuidas tulla toime vastupanuga, rahuolematu alluva, partneri või kliendiga, kuidas öelda „ei“ suhteid kahjustamata.

Koolitus sobib hästi erineva taseme juhtidele või spetsialistidele,
· kelle igapäevane töö nõuab oma enesekehtestamist sellisel moel, et säiliksid head koostöösuhted,
· kellele tunduvad hirmutavad pingelised vestlused, mistõttu nad eelistavad need pigem pidamata jätta ja jäävad seetõttu kaotaja seisu
· kes soovivad tunda end kindlamini suhtlemisolukordades, kus partner on neist erineva käitumise ja mõttemaailmaga
· kes puutuvad kokku konfliktsete olukordadega ja kellel on vaja õppida konfliktidega tõhusalt ja konstruktiivselt toime tulema

Koolituse tulemusena osalejad:
· mõistavad konfliktides pingete tekkimise tagamaid ja konfliktide juhtimise põhimõtteid – küllalt sageli on põhjused erinevates arusaamades
· teavad, milliseid suhtlemisoskusi on vaja kasutada keerulistes situatsioonides ja teavad enda tugevusi ning arengukohti
· arenevad enesekehtestamise oskuste rakendamises: oskavad väljendada selgelt oma seisukohti ja juhtida dialoogi konstruktiivse lahenduse suunas
· julgevad ja oskavad kindlalt öelda „ei“, kui olukord seda nõuab
· oskavad paindlikult valida olukorrale sobivat suhtlemisviisi, lähtudes ülesandest või suhtlemispartneri eripärast

Koolitusmeetodid: interaktiivsed loengud, ajurünnakud, paarisharjutused, rühmatööd, videoharjutused. Kõike, mida õpime teoreetiliselt, harjutame ka praktiliselt.

Koolitajad: psühholoogid, DiSC sertifitseeritud konsultandid, riiklikku suhtlemistreeneri kutset omav Sirje Tammiste ja suhtlemistreener Kadi Kuuskmann.

Koolituse hind: varajastele (enne 21. märtsi 2016) registreerujatele 399 eurot, hilistele 429 eurot. Hind sisaldab põhjalikke koolitusmaterjale, lõunat ja kohvipause.

Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

Tagasi