Koolituskalender

Kuidas alluva käitumist mõistes juhina edukam olla?          DiSC mudeli põhjal

10. märts 2016

-

10. märts 2016


Koolituse toimumise koht:
Tallinn

Sihtgrupp:
keskastme – ja tippjuhid, kes soovivad oma alluvate käitumist mõistes oma töös efektiivsemad ja tulemuslikumad olla.

Grupi suurus kuni 10 osalejat.

Koolituse eesmärgiks on saada enam teadmisi erinevate inimese käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õppida paremini mõistma iseenda ja alluvate käitumist ning valima nende juhtimiseks tulemusliku käitumisviisi.

Koolituse tulemusel:
• suureneb osalejate eneseteadlikkus
• mõistavad iseenda käitumisviise ning seda, kuidas nende käitumine mõjutab juhtimisprotsessi
• koolitusel omandatud teadmised aitavad mõista, respekteerida ja väärtustada individuaalseid erinevusi ning arendada erinevaid suhtlemisstrateegiaid koostöö parandamiseks oma meeskonnas
• Juhid mõistavad erinevate inimeste motivaatoreid ning oskavad seeläbi oma töötajaid paremini motiveerida
• Koolitusel osalejad õpivad kasutama praktilisi abivahendit - juhtimistegevuse planeerijat. See õpetab läbi kliendi käitumise jälgimise koostama tema profiili, analüüsima koostööd toetavaid ja probleemseid valdkondi ning annab soovitusi juhtimiseks efektiivse juhtimisstiili valikuks.
• Meeskonna analüüs õpetama meeskonda analüüsima ja seeläbi teadlikumalt tööülesandeid jagama.

Kokkuvõtvalt oskab juht peale koolitusel osalemist teadlikult valida sobiva käitumisstiili vastavalt alluvale ning seeläbi luua meeskonnas paremat koostöö õhkkonda. Suureneb teadlikkus uute töötajate värbamiseks – oskus analüüsida kandideerija käitumist ning seeläbi otsustada tema sobivust nii ametikohale kui meeskonda.

Koolitaja on psühholoog, DiSC konsultant ja riikliku kutsega suhtlemistreener
Kadi Kuuskmann.

Rohkem infot DiSC profiili kohta leiad siit.

Koolituse hind: Koolituse hind varajastele (enne 22. veebruarit 2016) registreerujatele 249 eurot, hilistele 279 eurot.

Hind sisaldab personaalset DiSC testi ja tulemuste raportit, koolitusmaterjale, kohvipause. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.Tagasi