Motivatsiooni test


Motivatsiooni test CMPS mõõdab inimese põhilisi vajadusi, mille rahuldamine on talle oluline. Mida enam töökoht võimaldab inimese jaoks oluliste vajaduste rahuldamist, seda enam on ta motiveeritud antud ametikohal hästi töötama ja seda suurem on tõenäosus, et kandidaat on edukas. Seepärast kasutame sellest testist rääkides motivatsiooni testi nimetust.

Testi skaala on 1 – 9:
  • kõrge skoori annab tulemus 7 – 9
  • keskmine skoor on 4 –6
  • madal skoor 1-3 palli

Vaata motivatsiooni testi näidisraportit.

Viies testimist läbi mitme kandidaadi seas, koostame ilma lisatasuta ka võrdleva raporti. See lihtsustab kandidaatide poolt sooritatud testi tulemuste võrdlemist.

Vaata ka motivatsiooni testi võrdleva raporti näidist.

Testi saab täita online testina, testi link saadetakse kandidaadile meilile.

Lisainfo testide ning teenuse kohta telefonil +372 5698 8100 või e-maili teel info@tammistepersonal.ee.