Tööotsijale

Hankespetsialist-jurist

Eesti Arengufond on Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mille eesmärk on toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu. Ettevõtte kodulehekülg www.arengufond.ee

Ootame oma meeskonnaga liituma
HANKESPETSIALIST-JURISTI,
kelle peamised ülesanded on riigihangete läbiviimine ja juhtkonna ning teiste kolleegide juriidiline nõustamine.

Lisaks on hankespetsialist-juristi tööülesanded
- sisemiste protseduuride juurutamine
- hankekorra uuendamine vastavalt muudatustele RHS-is
- sõlmitavate lepingute põhjade väljatöötamine ja uuendamine
- käsunduslepingute ettevalmistamine
- nõukogu koosolekute protokollimine ning muud abistavad ülesanded seoses nõukogu töökorraldusega


Heal kandidaadil on
- kõrgharidus avalikus halduses või juriidiline kõrgharidus
- vähemalt 2-3 aastat töökogemust riigihangete läbiviimisel ja kordade ning dokumentide põhjade väljatöötamisel
- väga head teadmised asja- ja võlaõigusseadustes
- väga heal tasemel eesti ja inglise keel kõnes ja kirjas


Sobivat kandidaati iseloomustab
- korrektsus, täpsus ning detailidele tähelepanu pööramise oskus
- iseseisvus ja algatusvõimelisus
- analüütiline mõtlemine
- väga hea argumenteerimis- ning veenmisoskus
- positiivne ellusuhtumine
- avatus suhtlemisele ja koostöövalmidus
- tahe pakkuda kolleegidele töös tuge ja abi


Ettevõte pakub
- iseseisvust töö tegemisel - saad ise välja töötada sisemisi kordasid, mis on seotud hangete läbiviimisega. Sina valid hankekanalid ning töötad välja lepingud
- võimalust töötada koos noorusliku ja ettevõtliku meeskonnaga ning aidata ellu viia innovaatilisi ja ambitsioonikaid projekte
- väärilist tasu

Kandideeri cv.tammistepersonal.ee kuni 03. veebruarini 2015. a., lisades CV-le ka palgasooviga motivatsioonikirja.

Lisainfo Merle Rebane, tel 511 3804. Tagame Sinu andmete konfidentsiaalsuse.