Tööotsijale

ÜKSUSTE JUHID (KOV`i noorsootöö toetamise ja loovuse arendamise üksusesse)


Eesti Noorsootöö KeskusEesti Noorsootöö Keskus (ENTK)
on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Ettevõtte kodulehekülg on http://www.entk.ee 

Seoses  noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide ja strateegia elluviimisega alustavad 2015 aasta oktoobris ENTK koosseisus tööd järgmised üksused: loovuse arendamise üksus, kaasatuse ja konkurentsivõime üksus, osaluse arendamise üksus, noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus, kohaliku tasandi noorsootöö toetamise üksus ning korraldusüksus.

Kui Sa väärtustad meeskonnatööd ja soovid panustada  noortevaldkonna arendamisesse, oled oodatud kandideerima

KOV- VÕI LOOVUSÜKSUSE JUHIKS

Üksuse juht on juhi ja eestvedaja funktsiooniga, samas ka sisuekspert. Sa planeerid ja koordineerid oma üksusega valdkonna arengut, algatad diskussiooni arengueesmärkide, vajaduste ja lahenduste üle ning panustad arengusse olles valdkonna kõneisik. Sinu juhtida on 2-6 liikmeline ekspertide meeskond.

Kohaliku omavalitsuse üksuse juhina on Sinu eesmärgiks  noortele mitmekesisemate, kvaliteetsemate ning kättesaadavamate noorsootöö võimaluste pakkumise toetamine KOV tasandil, sh KOVide koostöögruppide tegevuse koordineerimine.

Loovuseüksuse juhina on Sinu eesmärgiks aidata kaasa nutika noorsootöö arendamisele, kooli noorsootöö toetamisele, huvihariduse kaasavamaks, kättesaadavamaks ning mitmekesisemaks  muutmisele.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
  • teadmised noorsootööst ja noortepoliitikast, organisatsioonidest, EL arengutest
  • varasem töökogemus valdkonnas (3-5 a.)
  • soovitavalt kõrgharidus (sotsiaaltöö, pedagoogika, kasvatusteadus, psühholoogia, sotsioloogia, haldusjuhtimine vm.)
  • väga hea eesti keele  ja inglise keele oskus ning vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
  • kontoritarkvara (MS Office) kasutamise oskus

Edukas üksuse juht on väga hea läbirääkija, on oma töös tulemustele orienteeritud ning soovib, et tema tööst sõltub  noorte arenguprogrammi  edukus. Töös on oluline väga hea suhtlemisoskus ning tahe teha meeskonnatööd.

ENTK pakub:
  • Konkurentsivõimelist töötasu  ja tähtajatut töölepingut
  • Kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas, vajadusel kaugtöö võimalust
  • Toredat meeskonda ning mitmekülgset tööd arenevas valdkonnas

Kandideeri portaalide  cv.tammistepersonal.ee,  CV Keskuse või  CV-Online’i kaudu kuni  14.09.2015. a.  lisades enda CVle ka avaldus soovitud ametikoha nimetusega ja motivatsioonikiri.

Lisainfo projektijuht Kadi Kuuskmannilt tel. 525 0970, kadi@tammistepersonal.ee või projektijuhi assistendilt Kersti Kikaselt tel. 5698 8100.