Tööotsijale

PROTSESSIINSENER

MS Balti Trafo OÜ on 1997. aastal loodud Saksa kapitalil põhinev Pärnumaal Vändras asuv 150 töötajaga edukas ettevõte. Ettevõte arendab ja toodab transformaatoreid ja induktiivkomponene. Ettevõtte kliendid on peamiselt Lääne Euroopas, Skandinaavias ja Balti riikides.Grupil on tootmisüksused ka Saksamaal, Ungaris, Tuneesias, Indias ja Hiinas. Ettevõtte kodulehekülg www.msbaltitrafo.ee

Vaata ettevõtet tutvutavat videot:


Seoses ettevõtte kiire arenguga pakume erialast väljakutset

PROTSESSIINSENERILE,         

kes vastutab ettevõttes arendatud uute toodete (aastas 700 – 800 erinevat uut toodet)  juurutamise ning toodete siirdamisprojektide juhtimise eest.


Sinu peamised tööülesanded:
 • Osaled koostöös tootearendusinseneride, müügiosakonna ja ostujuhiga uute toodete hinnakujundusprotsessis
 • Koostöös tootmisjuhiga valmistad ette uute toodete valmistamise tehnoloogilise protsessi (milliseid rakiseid, seadmeid on vaja, et kohe kõik õnnestuks)
 • Vastutad kliendivajadustele vastavate näidisseeriate tootmise eest. Suhtled selle käigus vajadusel klientidega,tootearendusinseneridega ning tootmisjuhiga, et leida parimad kliendivajadusi rahuldavad tehnoloogilised lahendused.
 • Osaled tootesiirdamis protsessides partnerettevõtetele (MS GmbH, SIMO, MS India), viibid vajadusel tööde teostamiseks lähetuses
 • Vastutad uute toodete tootmisse juurutamise eest, jälgides projektide käiku ning lahendades operatiivselt kerkinud küsimusi
 • Jälgid tootmisprotsessi efektiivsust, juhid LEAN parandustegevusi, et kindlustada projektide efektiivne juhtimine


Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
 • Tehniline (elektroonika, mehaanika, masinaehitus) kõrgharidus
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • Varasem tootmisprotsesside juhtimise kogemus
 • Teadmised ja kogemused projektijuhtimisest
 • Väga hea arvutikasutamise oskus
 • Väga hea koostööoskus, oma tööalaseid eesmärke saavutad läbi igapäevase koostöö ettevõtte teiste töötajatega.
 • Hea analüüsivõime ja planeerimisoskus
 • Julgus ja oskus klientidega suhelda ning läbirääkimisi pidada – kliendivajadusi on vaja välja selgitada nii meili kui telefoni teel.
 • Väga hea kohanemisvõime erinevate kultuuridega - uute toodete siirdamisprotsessis viibid väliskomandeeringutes  ettevõtte teistes tehastes Saksamaal, Indias, Tuneesias.
 • Täpsus, järjekindlus, kohusetundlikkus
 • Süsteemne mõtlemine, oskus näha suurt pilti ja mõista iga detaili rolli üldpildi kujunemisel.

Kasuks tuleb:
 • Vene, saksa ja/või soome keele oskus
 •  Programmi SolidWorks valdamine tuleb kasuks
 •  Varasem tootmisprotsesside planeerimise, juhtimise ja arendamise kogemus
 • Huumorimeel :)

Ettevõte pakub:
 • Korralikku põhipalka ja tulemustasu, mis on seotud ettevõtte tulemustega ja isikliku panusega
 • Võimalust  töötada positiivse õhkkonnaga meeskonnas koos oma ala professionaalidega
 • Igakülgset toetust erialaste oskuste omandamisel ja arendamisel – võimalust areneda valdkonna tipptegijaks


Ettevõtte väärtused, mida tõesti järgitakse:
 • Usaldus - Täidame antud lubadused. Meie tooted ja teenused vastavad sõlmitud kokkulepetele. Usaldus ettevõtte ja töötaja vahel suurendab efektiivsust ja kiirendab protsesse.
 • Ausus ja avatus - Oleme ausad, avatud ja lugupidavad oma suhetes, käitumises, seisukohtades ja otsustes nii partneritega, kui ka meeskonnasiseselt. Väärtustame ladusat infovahetust.
 • Pühendumine – Teame eesmärki, tegutseme mõtestatult, anname endast  parima ning viime asjad lõpuni.
 • Õppimine ja kompetentsi kasvatamine - Meie jätkusuutlikkuse tagatis.  Jagame teadmisi ja kogemusi. Soodustame ja väärtustame töötajate sellekohaseid pingutusi.
 • Rõõm tulemuslikust tööst ja saadud kogemustest – Soov seada uusi eesmärke, neid saavutada ja kogeda seda head tunnet uuesti.

Kandideeri portaalide  cv.tammistepersonal.ee CV Keskuse või CV Online`i kaudu  kuni 25.09.2015.

Lisainfo  projektijuht Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee

 

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!