Tööpakkumised

CATERING'I SUUNA JUHT

8 aastat toitlustusmaastikul tegutsenud, 6 kohviku ja äsja avatud tootmishoonega kohvikute kett ootab oma uut ärisuunda juhtima 

CATERING`I SUUNA JUHTI 

Sinu tööülesannete hulka kuulub:

 • osalemine toote turule toomises ja selle arendamises
 • eelarve tegemine ja sellest kinni pidamine
 • klientide leidmine ja nendega suhete hoidmine
 • pakkumiste koostamine ja läbirääkimised klientidega
 • ürituste ettevalmistamine
 • osalemine ürituste läbiviimisel
 • arvete koostamine ja esitamine
 • tagasiside küsimine, selle analüüsimine ning vajadusel tööprotsessi muudatuste sisseviimine
 • koostööpartnerite leidmine ja kokkulepete sõlmimine
 • aruandlus

Oled sobiv kandidaat, kui sul
on rakenduskõrgharidus või kõrgharidus (eelise annab juhtimis-, majandus- või toitlustusalane haridus). Peale selle on vajalik heal tasemel eesti keele valdamine kõnes ja kirjas ning suhtlustasemel inglise ja vene keele valdamine. Kasuks tuleb soome keele valdamine suhtlustasemel.

Eelise annab töötamise kogemus catering`iga tegelevas ettevõttes.

Edu tagavad:

 • suur tutvusringkond ja lai silmaring
 • oskus kontakte luua ja neid hoida
 • sihikindlus ja ambitsioonikus
 • proaktiivsus
 • hea ajaplaneerimise ja organiseerimise oskus
 • hea delegeerimise oskus
 • kokkulepetest kinnipidamine
 • leidlikkus ja innovaatilisus
 • oskus olla hea meeskonnaliige, samas juhina suutlikkus võtta vastu otsuseid iseseisvalt
 • oskus mõista projekti finantsilist poolt
 • hea kontoritarkvara programmide valdamine
 • eelise annab programmi Compucash valdamine

Ettevõte pakub: 

 • võimalust olla osaline uue ärisuuna käima lükkamises ja selle arendamises
 • paindlikku tööaega
 • motiveerivat töötasu vastavalt sinu pädevusele
 • professionaalset ja sõbralikku meeskonda

 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 07.10.2016, lisades CV-le põhjaliku motivatsioonikirja.

Lisainfo projektijuht Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.