Tööpakkumised

FINANTS-JA CONTROLLINGU JUHT

Recticel is an international company based in 20 countries, employing over 5.500 employees globally. We are a well-known market leader in different industries with brands like Beka, Lattoflex, Powerroof and Body Foams. Broadly speaking, Recticel has divided its activities among four different business lines: Flexible Foams, Bedding, Insulation and Automotive. Athough there are significant differences between these various activities, there are also a number of areas where they overlap, which makes the Group into a unique and integrated whole. www.recticel.com.


Kutsume oma meeskonda

FINANTS-JA CONTROLLINGU JUHI,

kes vastutab äriüksuste finantsanalüüside eest Eestis ja Soomes, korraldab igapäevast finantsaruandlust ja tulemuste analüüsi Eestis ning teeb tihedat koostööd Põhjamaade finantsdirektoriga Rootsis. 


Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • finants- ja raamatupidamisalase töö korraldamine ja kontroll
 • aruandluse ja analüüside koostamine juhtkonnale Eestis ja Soomes ning kontsernile
 • eelarve koostamine ja eelarve protsessi arendamine, eelarve muudatuste projektide juhtimine
 • prognooside koostamine (käibevarad, likviidsus jne)
 • juhtkonna nõustamine finantsalastes küsimustes
 • palgaarvestuse haldamine
 • maksu-ja statistikaaruannete koostamine
 • IFRS põhimõtete juurutamine
 • kohaliku seadusandluse ja Recticel Grupi nõudmiste tasakaalustamine
 • aastaaruannete koostamine, audiitoritega suhtlemine
 • SAP programmi juurutamine Eestis lähimate aastate jooksul (grupis juba kasutusel, Eestis hetkel HansaWorld)

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (finants, majandusalane või tööstustehnoloogia)
 • varasem töökogemus pearaamatupidajana, kontrolleri või finantsjuhina rahvusvahelises ettevõttes vähemalt 5 a.
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word) ja erinevate raamatupidamisprogrammide kasutamise kogemus. Töös kasutatavad programmid on HansaWorld, Merit ja kontsernis SAP
 • avatus suhtlemisel ning orienteeritus meeskonnatööle
 • esinemisoskus ja-julgus
 • paindlikkus – tuleb teha nii rutiinseid kui sügavat analüüsi nõudvaid tööülesandeid
 • eesti ja inglise keel väga heal tasemel nii suuliselt kui kirjalikult, soome keele oskus tuleb kasuks

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • stabiilset töösuhet ja korralikku palka rahvusvahelises ettevõttes, kus väärtustatakse inimlikke suhteid ning arengut
 • karjäärivõimalusi kontserni sees

Lisainformatsioon

Finants-ja controllingu juht  allub Eestis Recitcel OÜ tegevjuhile ning Rootsis asuvale Põhjamaade  finantsdirektorile. Soomes on alluvaid 2-3 inimest, Eestis 1. Koostööd tuleb teha tegevjuhtidega, juhtkonnaga ning oma osakonna inimestega, tihe koostöö finantsdirektoriga Rootsist.  Lähetustel tuleb käia peamiselt Soomes, Rootsis ja Belgias (miinimum 15 x aastas koos koolitustega). 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV keskus, CV-Online või LinkedIN kaudu kuni 05.07.2016. Lisainfo projektijuht Merle Rebaselt telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.