Tööpakkumised

FINANTSJUHT

PlusPlus Capital AS on ettevõte, mis tegeleb mittetöötavate võlaportfellide ostu ja administreerimisega.

Koduleht www.pluspluscapital.eu.


Meie meeskonnaga on oodatud liituma 

KONTSERNI FINANTSJUHT, 

kes vastutab ettevõtte finantspoliitika väljatöötamise  eest Baltimaades, finantsalase töö juhtimise ja korraldamise, samuti raamatupidamise alase töö korraldamise eest. 

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • kogu finantspoliitika väljatöötamine
 • igapäevase finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldamine
 • raamatupidamise ja raamatupidajate töö korraldamine. Esialgu on Eestis 1 alluv. Alustavad Leedus teenuse kasutamiselt oma raamatupidajale üleminekuga
 • suhtlemine investoritega, pankadega, erinevate fondidega ja läbirääkimised finantsasutustega, kapitali kaasamine
 • kontserni juhtkonna varustamine erinevate finantsaruannete ja -analüüsidega
 • juhtkonna nõustamine finantsalal
 • koostöö audiitoritega
 • presentatsioonide ettevalmistamine ja läbiviimine
 • RP tarkvara arendamine
 • IFRS standardite juurutamine
 • analüüsib ja prognoosib rahavoogusid ja finantssuhtarvusid
 • pangalaenude, võlakirjade ja muude instrumentidega seotud tegevused
 • rahavoogude ja finantssuhtarvude analüüs, prognooside tegemine
 • töö kaasaegse raamatupidamis- ja kliendihaldusprogrammiga, programmide arendamine koostöös IT-osakonnaga.

Nõudmised kandidaadile:

 • finantsalane kõrgharidus
 • väga hea raamatupidamisseadusandluse (s.h. IFRS) tundmine
 • varasem töökogemus finantsjuhina vähemalt 5 aastat, eelis on finants- ja pangandussektori kandidaatidel
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word) ja erinevate raamatupidamisprogrammide kasutamise kogemus. Töös kasutatavad programmid on Directo ja spetsiaalselt ettevõtte tarvis juurutatud CRM programm. IT- valdkond peaks pakkuma huvi
 • avatus suhtlemisel ning orienteeritus meeskonnatööle
 • enesekehtestamise ja argumenteerimise oskus
 • läbirääkimiste oskus ja kogemus finantsasutuste esindajatega
 • investorsuhete loomise ja hoidmise oskus ja kogemus
 • täpsus ja korrektsus
 • digitaalse raamatupidamise kogemus
 • võimekus kiirelt uut infot omandada ning valdkonnast ja äriprotsessidest aru saada
 • soov areneda ja karjääri teha Pan-Baltic põhiselt
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd Eestis, Lätis, Leedus, tulevikus ka uutes sihtkohtades
 • stabiilset töösuhet ja korralikku palka rahvusvahelises ettevõttes
 • erialaseid koolitusi vastavalt vajadusele
 • kaasaegset ja arenevat töökeskkonda
 • karjäärivõimalusi
 • kompensatsiooni parkimisel

Kandideeri  portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 07.03.2017. Lisainfo projektijuht Merle Rebaselt telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!