Tööpakkumised

JUHATUSE LIIGE

DigiTee OÜ on loodav ettevõte, mis hakkab rajama nn „viimase miili“ valguskaabli võrku kogu Pärnumaal ning Hanila ja Lihula vallas Läänemaal. DigiTee projektiga viiakse lairibaühendus lõpptarbijani, ühendades kodud ja ettevõtted fiiberoptilise kaabliga.

DigiTee projekti asutajad on Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tänaseks on loodud kaubamärk Digitee (www.digitee.ee).

Ettevõtte edukaks juhtimiseks vajame 

JUHATUSE LIIGET 

SULLE USALDAME

 • ettevõtte loomise ja arendamise
 • meeskonna loomise (3-6 töötajat) ja juhtimise
 • ettevõtte käivitamisega seotud muude tegevuste korraldamise (büroo, töökorraldus, dokumendihaldus, hankesüsteemi loomine, kliendibaasi loomine, jms)
 • võrkude projekteerimise korraldamise (esialgne eskiis on olemas)
 • suhtlemise kohalike omavalitsuste, kogukondade, sideoperaatorite, finantseerijate, ministeeriumi ja kõikide teiste koostööpartneritega
 • võrgulepingute sõlmimise klientide ja sideoperaatoritega
 • ehitushangete jt. korraldamise 

Peale projekti valmimist jätkad oma meeskonnaga uute lahenduste ja kliendikohaste arenduste pakkumisega. 

SINULT EELDAME

 • kõrgharidust (majandus- või tehniline haridus)
 • suuremahuliste ehitusprojektide juhtimise kogemust tellija või projektijuhi rollis
 • pigem tervikpildi nägemist kui üksikutesse tehnilistesse detailidesse minemist
 • hangete läbiviimise kogemust
 • meeskonna juhtimise kogemust
 • läbirääkimisoskust väga erinevate inimestega (kliendid, omavalitsused ja ministeeriumide töötajad, pankade esindajad)
 • esinemis- ja veenmisoskust – pead potentsiaalsetele klientidele selgitama pakutava teenuse eeliseid
 • vajalik on väga hea eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
 • inglise keele oskus heal tasemel nii kõnes kui kirjas
 • toetavad töökogemuse valdkonnad: IT, võrguehitus, ehitus, haldus

SULLE PAKUME

 • võimalust olla uue ettevõtte looja ja arendaja, samas Eestis uudse projekti käivitaja
 • motivatsioonipakett selgub läbirääkimistel 

Töökoht asub Pärnus.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 14.05.2017, lisades CV-le motivatsioonikirja.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.