Tööpakkumised

JUHATUSE LIIGE

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on olla elanike arstliku turvalisuse tagaja ning kompetentsikeskus Põhja-Eesti haiglavõrgustikule ja tervishoiusüsteemile. Regionaalhaigla koosseisus on seitse kliinikut, kuhu kuuluvad 32 kõrgetasemelist erialakeskust.

Regionaalhaiglas on Eesti suurim traumakeskus, Põhja-Eesti juhtiv südamekeskus ja psühhiaatriakeskus ning haiglas osutatakse laiapõhjalist vähiravi rohkem kui pooltele vähihaigetele Eestis.

170 miljoni eurose käibega Regionaalhaigla on tööandjaks pea 4000 inimesele, olles suuruselt kuues tööandja Eestis. Regionaalhaigla kontserni kuuluvad tütarhaiglatena Läänemaa Haigla, Raplamaa Haigla ja Hiiumaa Haigla.

Kodulehekülg www.regionaalhaigla.ee.

 Haigla 3-liikmelisse juhatusse on oodatud

JUHATUSE LIIGE,

kelle vastutusalad on rahvusvaheline koostöö, teadus- ja arendustegevus, koolitus- ja õppetegevus, kvaliteedi- ja riskijuhtimise, meditsiinitehnika arendamine ning välisvahendite kaasamine. 

Otsime juhti, kes:

 • on tulemustele orienteeritud uuenduste ja muudatuste elluviija,
 • oskab juhtida oma valdkonna tippspetsialistide meeskonda, arendades nii haigla siseseid kui rahvusvahelisi koostöösuhteid,
 • näeb suurt pilti ja oskab argumenteeritud läbirääkimisi pidada. 

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • kõrgharidus, mis on soovitavalt tervishoiu/meditsiiniga seotud,
 • varasem kokkupuude arenduse, teaduse, innovatsiooni ja uuenduslikkusega,
 • finantsplaneerimise  alased teadmised ja oskused (koolitusvaldkond ca. 2,2 mln; meditsiinitehnika hooldus ca. 3,6 mln; meditsiinitehnika investeeringud ca. 19 mln; kvaliteedijuhtimine ca. 0,5 mln; residentide tasu ca. 4 mln; tulu ravimiuuringutest ca. 0,35 mln),
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus,
 • rahvusvaheliste suhete võrgustik, millele saad toetuda ja mida edasi arendada,
 • argumenteeritud läbirääkimisoskus. 

Vajalikud kogemused:

 • Varasem töökogemus on andnud meditsiinivaldkonnast ülevaate ja arusaama süsteemi toimimisest (tervishoid/juhtimine/õppetegevus/meditsiinitehnika/apteegid/farmaatsia),
 • edukas juhtimiskogemus juhatuse liikme või asutuse/valdkonna/osakonna juhi tasemel. 

Vajalikud isikuomadused:

 • väga hea suhtleja – oskad erimeelsusi ületada, partnereid kuulata ja end selgelt väljendada, konstruktiivset tagasisidet anda ja selgeid kokkuleppeid sõlmida,
 • konkreetsus ja süsteemsus,
 • saavutustele orienteeritus,
 • enesekindlus ja veenvus.

 

Sinu peamised vastutusvaldkonnad:

 • Rahvusvahelise koostöö/suhted – haiglad: HUS – Helsingi Ülikooli Haigla ja Karolinska Haigla eesmärgiga sõlmida koostöökokkulepped; muud organisatsioonid: Aatomienergia Agentuur (eesmärgiga tagada rahastus kiirendite soetamiseks), saatkonnad, jne.

 • Teadus- ja arendustegevus – koostöö ülikoolidega, sh TTÜga (koostööleppe täitmise tagamine ja selle uuendamine iga-aastaselt); teadus- ja arendustöö arendamine (teadus- ja arendusteenistuse kaudu): ravimiuuringud, kliinilised teadusuuringud (koostöö ravimifirmade, HUSi, AKI ja teiste organisatsioonidega). Vajalik koostada selge kontseptsioon, kas arendame võimekust ravimiuuringute ja kliiniliste teadusuuringute vallas. 

 • Välisvahendite kaasamine Regionaalhaigla tegevusse - koostöö klastritega; ministeeriumide poolt hallatavad meetmed, jne. 

 • Koolitustegevuse arendamine (koolitustalituse kaudu): sisekoolitused Regionaalhaigla töötajatele ja kontserni kuuluvate tütarhaiglate töötajatele, koolitusvõimaluste pakkumine teistele meditsiinitöötajatele, koolitusprogrammide väljatöötamine, uute juhtide koolitusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine, innovatsioonialase koolitusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine 

 • Õppetegevuse kureerimine – koostöö Tartu Ülikooliga; residentuuri üldjuhendaja ja juhendajate töö koordineerimine ning 150 residendi tegevuse kureerimine ning õppetegevuse arendamine.

 • Koostöö tervishoiu kõrgkoolidega ja sealsete üliõpilastega ning praktikabaasi arendamine; koostöö Arte Gümnaasiumiga ning võimalik koostöö näiteks Rocca al Mare kooliga koostöös personaliteenistuse ja kliinikutega. 

 • Koostöö Arte Gümnaasiumiga on tervishoiukoolituse projekt. Regionaalhaigla arstid/õed käivad tunde andmas tervishoiust ja meditsiinist, seekaudu loodetakse leida endale tulevasi töötajaid. Et seekaudu leiavad nad motivatsiooni minna kas TÜsse meditsiini õppima või Tervishoiu Kõrgkoolidesse õendust, laboritehnikuks jne õppima. Artega on koostöö paar aastat toiminud ja seal on olemas ametlik koostöölepe. 

 • Koostöö Rocca al Mare koolis alustasid sel õppeaastal paar arsti omal initsiatiivil ja selle projekti võiks ka haigla-tasandile viia. 

 • Kvaliteedi- ja arendustegevus: kvaliteedisüsteemi arendamine, akrediteerimiste kureerimine (nt vähikeskus, hemofiiliakeskus), sh võrgustunud haiglad; valdkondlikud arengukavad, haigla arengukava, kontsernipoliitika väljatöötamine ja selle rakendamine; 

 • Riskijuhtimise arendamine: riskijuhtimise kontseptsiooni, toimepidevusplaani uuendamine, masskannatanute plaani uuendamine, õppused. Koostöö Terviseameti ja Kaitseväe ja teiste haiglatega. 

 • Innovatsioonikultuuri arendamine haiglas, koostöö klastritega, uue algatuse Level 11-ga. 

 • Meditsiinitehnika arendamine, soetused ja hooldus (meditsiinitehnika teenistuse kaudu), sh võrgustunud haiglad
 

Pakume sulle

 • 5-aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd uudsete lahenduste leidmisel ja elluviimisel

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 29.10.2017.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab projektijuht Sirje Tammiste, e-post sirje@tammistepersonal.ee.