Tööpakkumised

JURIST

SA Tallinna Lastehaigla on kõrgema etapi lastehaigla, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi Tallinna ja Põhja-Eesti lastele. 

Koduleht www.lastehaigla.ee.

 Kutsume meiega koostööd tegema professionaalse ja vastutustundliku

JURISTI

 

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:

 • juhatuse nõustamine kõigis õigusalastes küsimustes
 • õigusalase dokumentatsiooni välja töötamine ja õiguspärasuse tagamine
 • igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamine, s.h. vajadusel esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus
 • osalemine riigihangete ja lihtsustatud menetluste korraldamises
 • osalemine läbirääkimistel rahvusvaheliste koostööpartneritega lepingute sõlmimiseks
 • keerulisemate lepingute sõlmimisel teeb koostööd advokaadibürooga

 

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad õigusteadustes
 • kasuks tuleb varasem iseseisev töökogemus juristina ning kokkupuude meditsiiniõigusega
 • tervishoidu reguleerivate seaduste ja põhimõtete tundmine
 • töö- ja tsiviilõiguse tundmine
 • arvutioskus kõrgtasemel (MS Office)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, väga hea inglise keele valdamine kõnes ja kirjas ning vene keele valdamine suhtlustasemel
 • oskus planeerida oma tööd ja määratleda prioriteete
 • algatusvõime ja iseseisvus
 • vastutus- ja otsustamisvõimelisus
 • koostööle ja tulemustele orienteeritus
 • avatud suhtlemis- ja veenev läbirääkimisoskus
 • hea analüüsi- ja üldistamisvõime
 • suurepärane suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
 • oskus edastada informatsiooni ja anda konstruktiivset tagasisidet

 

Omalt poolt pakume

 • võimalust olla esimene jurist meie haiglas – seni oleme kasutanud teenust. Saad olla juristi ametikoha looja.
 • stabiilset töösuhet professionaalide meeskonnas, kus kõige tähtsam on tagada lapse tervis ja heaolu
 • pikendatud põhipuhkust 35 kalendripäeva
 • täienduskoolitustest osavõttu

 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus, CV-Online või LinkedIN kaudu kuni 03.08.2016. Lisainfo projektijuht Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.