Tööpakkumised

KESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHT


Skepast&Puhkim OÜ
on Eestis juhtiv infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna konsultatsiooniettevõte, kus töötab 35 inimest. Ettevõtte tugevus on mitmekesine teenuste valik – kliendil on võimalik saada meie büroost terviklahendus. Töid tehakse nii avalikule sektorile kui eraettevõtetele nii Eestis kui väljaspool Eestit.  Vaata lisaks www.skpk.ee

SkepastPuhkim_logo

Kutsume meie professionaalse meeskonnaga liituma

KESKKONNAKORRALDUSE ÜKSUSE JUHI,

kes vastutab valdkonna projektide ja – meeskonna eduka juhtimise eest.

 

Sinu tööülesanded:
 • keskkonnakorralduse üksuse edukas juhtimine;
 • töötajatele eesmärkide seadmine ja nende elluviimist tagavate tegevuskavade koostamine;
 • oma meeskonna nõustamine ja juhendamine, kõikide tööde õigeaegse ja kvaliteetse valmimise tagamine;
 • sujuva töökorralduse ja töötajate koormuse planeerimine;
 • pidev suhtlus potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega – nende vajaduste täpsustamine, pakkumiste koostamine, eeltöö lepingu sõlmimiseks, läbirääkimistel osalemine, vajaliku info vahendamine kliendile, projektitegevuste koordineerimine;
 • meeskonnas töise ja meeldiva töökeskkonna tagamine;
 • jooksev aruandlus juhtkonnale.

Kandideerimisel tagab edu:
 • erialane kõrgharidus;
 • varasem erialaste projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
 • varasem juhtimiskogemus või juhi tööks vajalikud isikuomadused – sa tuled toime inimeste ja suhete juhtimisega ning igapäevase töökorraldusega;
 • oskus hoida ja luua meeskonnavaimu;
 • ajaplaneerimise oskus;
 • läbirääkimisoskus – seda nii suhtlemisel klientidega kui ettevõtte siseselt;
 • väga hea eesti keele valdamine, inglise keele oskus heal suhtlustasandil, vene keele oskus tuleb kasuks. 

Sobid üksuse juhiks, kui:
 • oled avatud ja paindliku mõtteviisiga;
 • juhina oled sõbralik, samas nõudlik, järjekindel ja süsteemne;
 • oled kindel, et ühiselt panustades saavutatakse enam kui üksi tehes;
 • suudad efektiivselt töötada ka pingelise töötempoga.

Meie pakume sulle:
 • põnevat tööd professionaalses meeskonnas; 
 • professionaalset arengut, võimalust osaleda seminaridel, koolitustel, konverentsidel;
 • väga head tööõhkkonda, ühiseid vaba aja ettevõtmisi, kokkukuuluvustunnet – paljud meie töötajad on koos töötanud pikka aega;
 • korralikku palka ja tulemustasu, ametiautot.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee või CV-Online kaudu kuni 24.02.2019, lisades CV-le oma motivatsioonikirja.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab värbamispartner Kadi Kuuskmann
telefon 525 0970 või kadi@tammistepersonal.ee.