Tööpakkumised

KVALITEEDIJUHT

Meie kliendiks on Tallinnas asuv rahvusvaheline toiduaineid tootev ja eksportiv ettevõte, kes ootab oma meeskonda kogemusega

KVALITEEDIJUHTI 

Sinu meeskonnas töötavad professionaalsed oma valdkonna spetsialistid, sinu juhtideks on Eesti ettevõtte tegevdirektor ning emaettevõtte valdkonna juht. 

Pakume sulle:

 • väljakutsuvat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, oled üks võtmeisikutest ettevõtte arengus;
 • õppimis- ja arenguvõimalusi rahvusvahelises kontsernis, teed regulaarselt koostööd kontserni valdkonna meeskonnaga;
 • mitmekesist motivatsioonipaketti.

Sinu vastutusala:

 •  kvaliteediosakonna juhtimine – koolitus, arendus, vajadusel uute liikmete värbamine;
 • kvaliteedipoliitika rakendamine, selle parendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • dokumentatsiooniohje;
 • tootmisprotsessides kasutatavate toorainete ja materjalide vastuvõtt ning dokumenteerimise korraldamine oma vastutusvaldkonnas;
 • auditites osalemine (sise- ja välisauditid), auditi meeskonna toimimise eest vastutamine;
 • koostöö laboratooriumiga - tegevuse juhtimine, planeerimine;
 • toodete degustatsiooni korraldus osakonnas;
 • monitooringutegevuse haldamine;
 • oma valdkonna info edastamine ettevõtte töötajatele (koolitustegevuse planeerimine –toiduohutus).

Edukaks tööga toimetulekuks on vaja:

 • kõrgharidust bio- ja toiduainetehnoloogias;
 • töökogemust toiduainetööstuse kvaliteedijuhina;
 • rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemust;
 •  HACCP, BRC ja ISO ja toiduohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemide tundmist;
 • biokeemia ja mikrobioloogia tundmist;
 • valdkonna seadusandluse tundmist;
 • head eesti, vene ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • meeskonna juhtimise oskust;
 • oskust olla oma töös iseseisev, kuid samas suutlikkust kaasata ettevõtte töötajaid ühise eesmärgi nimel tegutsema;
 • kiiret ja analüütilist mõtlemist;
 • head muutustega kohanemise võimet;
 • motiveeritust ja tulemustele orienteeritust

Tööandja nime avaldame intervjuul. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 28.09.2018

Lisainfo: värbamispartner Merle Rebane telefonil 511 3804 või merle@tammistepersonal.ee.