Tööpakkumised

MÜÜGIESINDAJA

Brand Factory aitab firmasid brändingu ja visuaalse kommunikatsiooni välja töötamisel.

Ettevõtte kogemused garanteerivad loovad ja kuluefektiivsed lahendused, mis sisaldavad tooteid ja teenuseid kliendile sobivas kombinatsioonis.

www.brandfactory.eu

Seoses struktuuri muudatusega ootab Brand Factory Estonia OÜ oma kollektiivi aktiivset 

MÜÜGIESINADJAT,

 

kelle ülesandeks on luua uusi kliendisuhteid ning pakkuda neile parimaid visuaalseid turunduskommunikatsiooni lahendusi. 

Sinu tüüpiline tööpäev sisaldab uute klientide ja müügivõimaluste kaardistamist ning nende leidmist andmebaasidest või kliendiüritustelt. Samuti tegeled aktiivmüügiga telefoni teel, planeerid kliendikohtumisi ning sõidad ükskõik kui kaugele, et kliendiga kohtuda ja luua sõbralikud ärisuhted. Koostad müügipakkumisi vastavalt kehtivale korrale ja hinnakirjale, samal ajal viid end kurssi toodete ja teenuste uuendustega, et kliendid oleksid teadlikud parimatest tehnilistest lahendustest.
Kui sulle meeldib aktiivne töö ja just sinu tööpäevad võiksid sellised olla, siis loe edasi ja veendu, kas sul on olemas ka vajalikud oskused ja isikuomadused.

 

Saad oma tööga hästi hakkama kui:

 • sul on keskeri- või kõrgharidus (soovitatavalt tehniline, majandusalane)
 • oled olnud edukas läbirääkija ja kontaktide looja
 • tead, kuidas luua ja arendada uusi kliendisuhteid
 • sul on kehtivad B-kategooria autojuhiload

 

Sa oskad:

 • hinnata turu potentsiaali
 • väga heal tasemel kõnes ja kirjas eesti keelt ning suhtlustasemel inglise keelt
 • iseseisvalt planeerida eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi
 • oma seisukohti veenvalt ja argumenteeritult põhjendada

 

Sulle on omane:

 • kiire mõtlemine ja paindlikkus
 • initsiatiivikus ja tulemustele orienteeritus
 • täpsus ja korrektsus
 • koostööoskus ja austav suhtumine kaastöötajatesse
 • tehniline taiplikkus

 

Ettevõte pakub innustavat motivatsioonipaketti – põhipalgale lisandub motiveeriv boonussüsteem. Lisaks auto- ja telefonikompensatsioon. Brand Factory meeskond on toetav ja abivalmis ning pakub eneseteostusvõimalust arenevas ja edukas ettevõttes. 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 19.01.2017. Lisainfo Eike Lepalt telefonil 5450 1131 või eike@tammistepersonal.ee

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!