Tööpakkumised

OSTUJUHT

Stora Enso on rahvusvaheline paberi-, pakkematerjali- ja metsatööstuse kontsern, mis on pühendunud innovatsioonile ning uutele lahendustele seoses taaskasutatavate materjalidega.

Ettevõttes töötab 28 000 inimest üle maailma.

Ettevõtte Eestis asuvad üksused on seotud puiduvarumise, töötlemise (Imavere ja Näpi saeveskid), pakenditootmise ning Stora Enso grupi ettevõtetele toetavate teenuste pakkumisega.

Tutvu lisaks www.storaenso.com.  

logo1

Stora Enso Eesti Näpi Saeveski ootab oma meeskonnaga liituma

OSTUJUHTI,

kelle põhieesmärgiks on tagada tootmise tõrgeteta varustamine saematerjaliga ning korraldada kõik sellega seonduv. 

Sinu peamisteks tööülesanneteks on
 • höövli toormaterjali (saematerjali) varude planeerimine ning ostu teostamine vastavalt tehase vajadusele
 • tarnijabaasi haldamine ja arendamine, s.h. tarnijate valik, läbirääkimised ja lepingute haldus
 • toormaterjali kõrge ja stabiilse kvaliteedi tagamine
 • materjali laovarude jälgimine, tarbimise analüüsid ja aruandlus
 • ostureklamatsioonide käsitlemine ja kvaliteedi probleemide lahendamine tarnijaga
 • välisostu logistika korraldus
 • ostu osakonna juhtimine ning sujuva töökorralduse tagamine osakonnas
 • vajalike juhendmaterjalide koostamine ja ajakohastamine
 • osalemine tehase juhtkonna ja ONE Sourcingu (Operations Nordic Countries) töös ja projektides

Ootame sind kandideerima, kui sul on

 • kõrgharidus (ärijuhtimine või muu positsiooni toetav)
 • eelnev töökogemus tootmisettevõtte ostu- või tarneahelajuhina vähemalt 2-3 aastat (kasuks tuleb sarnane kogemus puidutööstuses)
 • teadmised tarneahela toimimise põhimõtetest ja selle juhtimise meetoditest
 • väga hea MS Office kasutamise oskus
 • väga hea eesti keele oskus
 • väga heal tasemel inglise ja vene keele oskus nii kõnes kui kirjas

Oled ametikohal edukas, kui oled

 • ettevõtja mentaliteediga ja juhile omaselt vastutustundlik
 • väga hea suhete looja
 • hea eneseväljendus-, läbirääkimis- ja mõjutamisoskusega
 • muutuvas keskkonnas hästi toimetulev ja vajadusel paindlik
 • proaktiivne, lahendustele orienteeritud ja initsiatiivikas
 • hea juht ja meeskonnatöötaja, kellel on analüütiline ja kriitiline mõtlemine ning kes valdab hästi numbrilist infot

Pakume sulle

 • huvitavat väljakutset rahvusvahelises ettevõttes koos suurepäraste kolleegidega
 • stabiilset töökohta ja väärilist palka
 • mitmekülgset motivatsioonipaketti ja kaasaegseid töötingimusi
 • mitmekülgseid võimalusi nii isiklikuks kui erialaseks arenguks

Töökoht asub Näpi külas, Lääne-Virumaal.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 15.08.2017.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo: Helene Heido telefonil +372 5340 0686 või helene@tammistepersonal.ee.