Tööpakkumised

RAAMATUPIDAMISASSISTENT

Andre Farm kaubamärgi alla kuuluvad kolm ettevõtet: Andre Farm OÜ, Andre Juustufarm OÜ ja Andre Gurmee OÜ. Andre Farmis on lehmi peetud ja lüpstud 20 aastat, 2015. aastal alustati juustu tootmisega. Hoolega kasvatatud sööt, hoitud loomad ja armastus juustu vastu annavad suurepärase maitsega klassikalise juustu, mis on pälvinud rahvusvahelist tunnustust.

Koduleht www.andrefarm.ee.

Seoses töömahu kiire kasvuga kutsume meiega koostööd tegema

RAAMATUPIDAMISASSISTENDI,

kes vastutab raamatupidamise korraldamise ning tellimuste, sisseostu ja tootmisega seotud dokumentatsiooni haldamise eest kõigis kolmes ettevõttes. 

Raamatupidamisassistendina on sinu tööülesanneteks:

 • kõigi kolme ettevõtte erinevate algdokumentide sisestamine (raamatupidamine, müügiarvete koostamine, tootmisandmete kandmine laoprogrammi, jne.)
 • ettevõtete asjaajamise korraldamine (digitaalse asjaajamissüsteemi loomine ja töös hoidmine)
 • klientide ja tarnijatega suhtlemine, kirjade ja dokumentide koostamine ja edastamine
 • müügi- ja ostuarvete haldamine
 • saatelehtede ja arvete vormistamine nii raamatupidamisprogrammis dokumendiliikumiste keskkonnas Telema
 • vajalike vahendite sisseost nii tootmise kui kontori tarbeks ja vastava arvestuse pidamine
 • uutele töötajatele sisseelamise perioodil igakülgse toe pakkumine
 • Statistikaametile nõuetekohase aruandluse esitamine
 • ettevõtte külaliste vastuvõtt, vajadusel ringkäikude korraldamine
 • kõigi ettevõtete töötajate tööaja- ja palgaarvestus

Juustufarmis jääb sinu tööks:

 • juustu erinevate kohustuslike proovide õigeaegse tegemise jälgimine ning asjakohase arvestuse pidamine
 • tootmisest laekunud info põhjal tellimuste (tootmiseks vajalike materjalide) vormistamine ja edastamine ning tarnijatega suhtlemine
 • müügitellimuste edastamine tootmisesse
 • tootmise töölehtede järgi valmistatud toodete sisse kandmine, kuluaruande alusel laost materjalide maha kandmine

Farmi tööga seoses:

 • viid läbi mõned korrad aastas söötade ja loomade kontrolli ning teed sellega seotud kanded raamatupidamisprogrammis

Peatselt loodava kaupluse töös tegeled:

 • ostu- ja müügiarvete sisestamisega 

Raamatupidamisassistent on seotud kõigi kolme üksusega (farm, juustufarm ja kauplus) ning kannab hoolt nende raamatupidamise sujuva toimimise eest.

Ootame sind kandideerima, kui:

 • sul on keskeri haridus (eelistatavalt sekretäri või raamatupidaja eriala) või bakalaureuse kraad (ärijuhtimine, majandus) ning tööks vajalikud teadmised asjaajamisest
 • sulle meeldib töö dokumentidega, naudid korra ja süsteemi hoidmist ning täpsust
 • oled osav arvutikasutaja
 • suudad täita rutiinseid tööülesandeid ning oled oma töös kiire ja täpne
 • tead, mis tähendavad mõnusad kolleegide vahelised suhted ja pead neid oluliseks
 • oled särav suhtleja, luues seeläbi mõnusa ja positiivse tööõhkkonna
 • omad eelnevat töökogemust raamatupidajana, assisteeriva töö alal sekretärina või juhiabina
 • valdad eesti keelt nii kõnes kui kirjas, inglise keelt heal tasemel kõnes ja kirjas
 • oskad töötada ja eesmärke saavutada nii üksi kui meeskonnas
 • märkad olulisi detaile ning oskad näha suurt pilti
 • tuled toime kiire töötempoga
 • sulle on omane mõtteviis „igale probleemile on lahendus“

Kandideerimist toetab raamatupidamise valdkonnas töötamise kogemus ning kokkupuude toidukäitlemisega. Lisaks tuleb kasuks kogemus või teadmised raamatupidamisest ja personalitööst, erinevatest laoarvestuse tarkvaradest ning raamatupidamisprogrammidest.

Pakume sulle motiveeriva töötasuga eneseteostusvõimalust ainulaadses kiiresti arenevas ja pühendumisega loodud pereettevõttes.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 20.02.2016.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo projektijuht Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee.