Tööpakkumised

REGULATIIVNÕUETE- JA KVALITEEDIJUHT

Otto Bock Estonia AS on tootmisettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse üle 6000 töötajaga Otto Bock HealthCare gruppi peakorteriga Saksamaal. Tallinna 130 töötajaga tehases toodetakse ortopeedilisi tugi-ja soojendussidemeid. Meie tuntuimateks kaubamärkideks on Rehband ja Ottobock. Vaata lisaks www.ottobock.com ja www.rehband.com.

 

Kutsume regulatiivnõuete ja kvaliteedijuhtimise valdkondade tööd juhtima kogemustega

REGULATIIVNÕUETE- JA KVALITEEDIJUHI,

kes vastutab ettevõttele kohalduvate regulatiivnõuete vastavuse ning kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse eest. 

Sinuga sõlmitakse küll tähtajaline tööleping  lapsehoolduspuhkuse asendajaks, kuid hea koostöö korral võime vajada kas Eesti või kontserni mõnes teises maailma tehases sinu teadmisi ka pärast lepingu lõppemist

Sinu alluvuses töötavad kolm professionaalset oma valdkonna spetsialisti, sinu juhtideks on Eesti tehase tegevdirektor ning korporatsiooni valdkonna juht.  

Pakume sulle

 • väga häid palga ja töötingimusi rahvusvaheliselt maineka kontserni kiiresti arenevas Eesti tehases
 • väljakutsuvat ja vastutusrikast tööd, oled võtmeisik Otto Bock Estonia (OBE) tehase arengus
 • suurepäraseid õppimis- ja arenguvõimalusi rahvusvahelises kontsernis, teed regulaarselt koostööd kontserni valdkonna meeskonnaga

Sinu tööülesanded:

 • protsesside omanikuna vastutad täielikult oma protsesside ajakohasuse, nõuetelevastavuse ja toimivuse eest
 • oled kursis tehase tooteportfelli (mille osas ollakse juriidiline tootja) puudutavate regulatiivaktidega (seadused, direktiivid, jne) ning vastutad selle valdkonna tundmise ja vastavate nõuete rakendamise ja järgimise eest OBE tehases
 • tagad tõhusa ja piisava kvaliteedijuhtimissüsteemi nii, et kõik regulatiivnõuded, kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded ja kliendinõuded on kohaldatud vastavalt ettevõtte operatiivsetele ja strateegilistele eesmärkidele
 • tagad OBE kvaliteedijuhtimissüsteemi asjakohastele standarditele ja kohalduvatele õigusaktidele vastavuse, sealhulgas juhtkonnale aruandluse kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse kohta ning selle parendamise vajalikkusest
 • esindad ettevõtet ametivõimudega suhtlemises kõikides riikides, kus Rehbandi tooteid müüakse (kui OBE on juriidiline tootja), peamiselt Eesti Terviseamet ning USA Toidu- ja Ravimiamet (US FDA)
 • tagad tehniliste failide õigeaegse koostamise ning nende adekvaatsuse kogu toote eluea jooksul, sh mujal toodetud toote, mille juriidiline tootja on OBE (oursourced products)
 • tagad vajaliku dokumentatsiooni korrektsuse uutele turgudele sisenemiseks ning olemasolevatel turgudel registreeringute uuendamiseks ja äritegevuse jätkamiseks
 • tagad, et OBE töötajad ning asjakohased Rehbandi töötajad on teadlikud kehtivatest nõuetest ning informeerid asjaosalisi uutest määrustest ja nõuetest
 • tagad ISO 13485 sertifikaadi olemasolu
 • koolitad OBE ja Rehbandi töötajaid asjakohaste protsesside osas
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi parandamine ja säilitamine (toetades KJSS)
 • toll – info jagamine vastavalt vajadusele
 • asendad vajadusel oma alluvaid: regulatiivnõuete assistenti, regulatiivnõuete spetsialist ning kvaliteedijuhtimissüsteemi spetsialisti

Edukaks tööga toimetulekuks on vajalik:

 • vähemalt rakenduslik kõrgharidus
 • 2- aastane töökogemust regulatiivnõuete- ja kvaliteedijuhina soovitavalt meditsiiniseadmeid tootvas ettevõttes /vm. tootmisettevõttes (juriidiline tootja)
 • meeskonna juhtimise oskus ja projektijuhtimise kogemus
 • rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus
 • rahvusvaheliste juriidiliste tekstidega töötamise kogemus
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Kandideeri cv.tammistepersonal.ee  kaudu  kuni 10.03.2017. Lisainfo Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.