Tööpakkumised

SISEKONTROLLI SPETSIALIST

SA Viljandi Haigla on üks suurimaid üldhaiglaid, mis pakub ka psühhiaatria- ja sõltuvusravi valdkonnas unikaalseid teenuseid kogu Eestis. Valmistume uue tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöömudeli arendamiseks paikkonnas.

Kodulehekülg: www.vmh.ee.

Haigla kvaliteedijuhtimise teenistuse meeskonda on oodatud

SISEKONTROLLI SPETSIALIST,

kes arendab sisekontrollisüsteemi ja tagab selle toimimise ning seeläbi aitab kaasa kvaliteetse tervishoiu- ja sotsiaalteenuse osutamisele.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • varasem töökogemus sisekontrolli ja/või siseauditi valdkonnas, soovitavalt suuremas ettevõttes
 • kõrgharidus majanduse või meditsiiniga seotud valdkonnas
 • väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • soov teha haigla ja klientide/patsientide heaks väga olulist tööd

Kasuks tulevad teadmised siseauditi ja – kontrolli korraldamist, teadmised Euroopa Liidu seadusandlusest ning CGAP, CIA või CRMA sertifikaat 

Oled meie inimene, kui:

 • oled iseseisev, avatud ning keskendud pigem lahenduste leidmisele kui probleemide sõnastamisele;
 • sind võluvad ambitsioonikad eesmärgid, mis viivad sind mugavustsoonist välja;
 • ulatad meelsasti abikäe ka juhul, kui antud küsimus on väljaspool Sinu otsest vastutusvaldkonda.  
 • sa otsid alati parimat lahendust ja ei rahuldu vastusega „teeme nii, sest alati on nii tehtud“.
 • sulle on omane tegutseda läbimõeldult ja eesmärgipäraselt; oled vastutustundlik ja viid alustatu lõpuni.
 • sa oled detailides täpne ning korrektne;
 • sul on olemas meeskonnatöö oskus, organiseerimisvõime, analüüsi- ja algatusvõime - oskus näha tervikut ja luua seoseid

Sinu tööülesanded:

 • sisekontrolli süsteemi arendamine ning kokku on lepitud sisekontrolli protseduurid, mis tagavad ülevaate kvaliteedi- ja riskide juhtimiseks oluliste tegevuste toimimisest
 • valdkonna riskide määramine ja hindamine, riskide maandamise kava koostamine ja haldamine
 • haigla sisekordade mittevastavuste hindamine ning parendusettepanekute tegemine
 • aruannete koostamine ja esitamine teenistuse juhatajale
 • hindamismetoodika ja kontrollivalimite koostamine ja täiendamine, neis on arvestatud organisatsiooni arenguga kaasnevaid muudatusi
 • välisaudiitoritele ja järelevalvet teostavate organisatsioonide esindajatele informatsiooni vahendamine ning abi töö korraldamisel
 • enesehindamissüsteemi välja töötamine ja käivitamine. 

Pakume sulle

 • tööd tulemusele orienteeritud meeskonnas;
 • võimalust osaleda Eestis ainulaadse teenuse kujundamisel;
 • võimalust erialase kogemuse saamiseks ja enesetäiendamiseks;
 • võimalust oma teadmisi ja oskusi kasutada nii klientide paremaks teenindamiseks kui ka teenuse edasiarendamiseks 


Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse! 

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 12.12.2017.

Värbamisprotsessi viib läbi ja lisainfot jagab:
Projektijuht Sirje Tammiste, telefon +372 514 4084, e-mail sirje@tammistepersonal.ee.