Tööpakkumised

START-UP KOOLITUSTE PROJEKTIJUHT

Startup Estonia (SUE) on Eesti start-up’ide tugiüksus, mis tegutseb Eesti Arengufondi juures. SUE seisab hea selle eest, et Eesti oleks tuntud ja atraktiivne sihtriik start-up-ettevõtete hulgas Euroopas ning muutuks 2020. aastaks Euroopas üheks juhtivaks tõmbekeskuseks start-up’ide jaoks. SUE eesmärk on arendada terviklik ja toimiv start-up-ökosüsteem, mis soodustab start-up-ettevõtete kasvu ja arengut. Startup Estonia programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Rohkem infot SUE kohta: http://www.arengufond.ee/sue/tutvustus/

Otsime SUE aktiivsesse meeskonda iseseisvat, sihikindlat ja avatud loomuga

START-UP KOOLITUSTE PROJEKTIJUHTI,


kes arendab ja juhib start-up`ide teadlikkuse kasvatamisele ja oskuste arendamisele suunatud koolitusi ja projekte.

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • koolitusvajaduste kaardistamine (start-up`id, ökosüsteemi osalised)
 • koolituste, projektide, programmide väljatöötamine koostöös ökosüsteemi osalistega, võimaluste ja lahenduste genereerimine
 • riigihangete väljakuulutamine koolitustele, projektidele, programmidele sobivate eestvedajate leidmiseks
 • koos edukaks osutunud partneritega koolituste, projektide, programmide kavandamine ja elluviimine
 • partnerite töökvaliteedi hindamine
 • muu start-up-koolituste, projektide, programmide elluviimisega seonduv – nt EASi aruandlus, eelarvete koostamine ja jälgimine jne.

Heal kandidaadil on:

 • varasem kokkupuude start-up`idega ning kontaktvõrgustik start-up-kogukonnaga (ökosüsteemiga)
 • projektijuhtimise kogemus (start-up valdkonnaga seotud projektide juhtimise kogemus on suureks eeliseks)
 • põhjalik arusaam erinevates faasides tegutsevate start-up`ide arenguvajadustest
 • sponsorlus- ja partnerlussuhete koordineerimise kogemus
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keel kõnes ning kirjas
 • MS Office väga hea tundmine

Kindlasti tuleb kasuks teadmine, milline on mujal maailmas start-up`ide koolituse parim praktika ning riigisektoris tegutsemise kogemus.

Edukat start-up koolituste projektijuhti iseloomustab:
 • korrektsus, täpsus ning detailidele tähelepanu pööramise oskus
 • iseseisvus, algatusvõimelisus ja aktiivsus
 • sihikindlus ja vastutustunne
 • positiivne ellusuhtumine
 • avatus suhtlemisele ja koostöövalmidus

Ettevõte pakub:
 • võimalust kujundada Eesti start-up`idele kõrgetasemelisi programme, mis annavad neile vajalikud oskused globaliseerumiseks ja kapitali kaasamiseks
 • võimalust töötada koos noorusliku ja ettevõtliku meeskonnaga ning aidata ellu viia innovaatilisi ja ambitsioonikaid projekte
 • väärilist tasu
 • paindlikku tööaega ja iseseisvust töö tegemisel

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus ja CV-Online kaudu kuni 24.02.2016. Kandideerimisel lisa enda motivatsioonikiri. Lisainfo projektijuht Ingrid Valgma telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.