Tööpakkumised

TÖÖDEJUHATAJA

Viljandimaal asuv turbatootmise ettevõte Kraver AS on 12 töötajaga ettevõte. Omanikud on pikaajalise rahvusvahelise turbatootmise kogemusega ning osalevad aktiivselt ettevõtte igapäevases juhtimistegevuses.


Kutsume Viljandimaa meeskonnaga liituma

TÖÖDEJUHATAJA,

kelle töö peamine eesmärk on kogu tootmisprotsessi igapäevane planeerimine ja korraldamine ning kvaliteetse toodangu tähtaegne valmimise tagamine. Püsivalt on tööl seitse töölist, tööde kõrgajal maist oktoobrini tuleb töölisi (5−7) juurde palgata.

Oled sobiv kandidaat, kui tuled toime järgmiste ülesannetega:
Koostad koostöös tegevjuhiga ettevõtte järgmise nädala tööplaani, arvestades ilmastikuolude ja laadimistöödega. Töödejuhatajal on pidev ülevaade turba laadimistöödest ning vajaduse korral teed muudatused tootmisplaanidesse, et oleks tagatud toodangu õigeaegne laadimine ja transport.
Korraldad töölistega regulaarseid töökoosolekuid, jagad ülesanded ning kontrollid nende täitmist.
Jälgid masinate eeskirjakohast kasutamist ning üldist tehnilist töökorda, planeerid ja korraldad tehnika hooldus- ja remonditööd. Tehniliste rikete korral teed kindlaks rikke asjaolud ja korraldad remonditööd: lihtsamate rikete korral toimetad Kraveri töökotta varuosad ning traktoristid teevad remondi, keerulisemate rikete kõrvaldamiseks kutsud kohale esinduse spetsialistid.
Vastutad tootmiseks vajalike töövahendite või materjalide sisseostu eest.
Vastutad tööseadusandluse järgimise eest, jälgid alluvate töödistsipliini ning oled kursis töötajate töötervishoiu küsimustega.
Koostad ja esitad tootmisega seotud aruanded tegevjuhile ja finantsjuhile.
Koostöös omaniku ja tegevjuhiga koostad ettevõtte aastaplaanid, osaled eelarve koostamisel, esitad investeeringute kava jaoks soetatavate masinate hinna.
Oled pidevalt kursis ettevõtte majandus-, olme- ja muude jooksvate probleemidega ning vastutad nende lahendamise eest

Nõudmised kandidaadile
tehniline keskeri- või kõrgharidus
väga hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas
heal tasemel arvutioskus (MS Office)
varasem tootmisprotsessi planeerimise ja juhtimise kogemus
varasem inimeste juhtimise kogemus, oskus luua ja hoida häid suhteid meeskonnas
teadmised tööseadusandlusest ja tööohutusest
nõudlikkus ja süsteemsus töö korraldamisel, täpsus dokumentide vormistamisel
valmisolek teha endale peensusteni selgeks turba tootmisprotsess ja kvaliteedinõuded

Omalt poolt pakume
võimalust õppida rahvusvahelisest kogemusest ja saada turbatootmise tippspetsialistiks
stabiilset töösuhet ja korralikku palka
sõiduautot ja muid tööks vajalikke vahendeid

Lisainformatsioon
Ettevõtte tegevjuht on pikaaegse turbatoomise kogemusega hollandlane, kes ei ela kogu aeg Eestis. Ta nõuab täpsust ja korda ning ootab valmisolekut pidevaks suhtlemiseks. Nii tema kui ka omanikega regulaarseks suhtlemiseks on vajalik hea inglise keele oskus.

Ettevõtte kontor asub Viljandis, turbarabad Viljandimaal. Seal on ka mugav olmehoone ja kontor. Peamine tööaeg kulub tootmise igapäevaseks juhtimiseks. Aruannete koostamiseks on vajalik viibida kontoris.

Kandideeri portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV keskus või CV-Online kaudu kuni 28.02.2016.
Lisainfo projektijuht Sirje Tammistelt telefonil 514 4084 või sirje@tammistepersonal.ee