Tööpakkumised

UURINGUTE JA HINDAMISTE VALDKONNA JUHT

Civitta on Balti regiooni juhtiv kohalikul kapitalil põhinev konsultatsiooniettevõte. Aitame tuvastada organisatsiooni probleeme ja arenguvõimalusi, viia läbi vajalikke uuringuid, arendada meeskonna teadmisi ja oskusi, planeerida tegevusi eesmärkide elluviimiseks, leida rahastusvõimalusi ja viia edukalt ellu projekte. Tänaseks on ettevõtte püsiklientide hulgas juhtivad teadus- ja arendusettevõtted, tööstus- ning teenusettevõtted, kõik suuremad ülikoolid ning olulisemad riigiasutused ja omavalitsused. Tegutseme kümnes riigis ja ettevõttes on kokku 200 töötajat, kellest 35 on Eesti kontorites.

Lisainfo leiad www.civitta.ee.

Ootame oma meeskonnaga ühinema

UURINGUTE JA HINDAMISTE VALDKONNA JUHTI.

Meiega liitudes on sul võimalus olla ettevõttes võtmeisik uuringute ja hindamiste valdkonna arendamisel.


LISAKS ON SINU TÖÖÜLESANNETEKS

 • uute müügivõimaluste tuvastamine ja pakkumiste koostamine või koostamise koordineerimine
 • projektide sisuline elluviimine ja meeskonna juhendamine (sh projektide metoodiline planeerimine)
 • meeskonna ressursi planeerimine ja projektide jooksev jälgimine ning tagasiside kogumine
 • töö kvaliteedi tagamine
 • kliendikohtumiste läbiviimine
 • projekti lõpptulemuse tutvustamine kliendile ja vajadusel laiemale auditooriumile

 

OLED MEIE INIMENE, KUI SUL ON

 • magistrikraad sotsiaalteadustes (majandus, avalik haldus vms.)
 • kogemus töötamisel projektijuhina avalikus või erasektoris
 • erinevate uurimismetoodikate ja andmekogumismeetodite kasutamise kogemus
 • väga hea PowerPoint`i ja Excel`i tundmine
 • korrektne eneseväljendusoskus eesti ja inglise keeles nii kõnes kui kirjas
 • kiire õpivõime ja analüüsioskus
 • väga hea iseenda ja meeskonna aja planeerimise oskus
 • kokkulepetest kinnipidamise oskus
 • valmisolek väljakutseteks, positiivne hoiak ja initsiatiivikus
 • soov klienti aidata ja nutikus lahenduste leidmisel
 • oskus meeldivalt suhelda ja suhteid hoida

Kasuks tuleb statistilise analüüsi oskus.

Töö iseloom eeldab valmisolekut Eesti-sisesteks ametisõitudeks ning võimaldab paindlikku tööaja planeerimist.

Kandideeri  portaalide cv.tammistepersonal.ee, CV Keskus või CV-Online kaudu kuni 08.10.2017. 

Lisainfo Ingrid Valgmalt telefonil 5647 4777 või ingrid@tammistepersonal.ee.

Tagame kandideerimisel konfidentsiaalsuse!