Arenguprogrammid

Arenguprogrammid valmivad alati koos kliendiga. Pärast koolituse eesmärgi kokkuleppimist, saame luua selle eesmärgi saavutamisele vastava programmi.

Arenguprogrammid koosnevad tavapäraselt 3–6 moodulist. Vajadusel kaasame nende läbiviimisse teisi Eesti tippkoolitajaid. 

Just pikemad programmid mõjutavad osalejate arengut ja annavad uusi praktilisi oskusi. Kindlustunnet annab see, et teemasid käsitletakse sammhaaval, uute teadmistega kaasnevad alati erinevad harjutused, treenimine ja arutlused. Nii muutuvad uued juhtimisviisid omaseks ja jõuavad koolitusel osalejale tööriistana igapäevaellu.

Arenguprogrammide moodulite vahesel ajal täidavad osalejad erinevaid koduseid ülesandeid, et kinnistada koolituspäeva(de)l õpitut. Soovitame kohtuda sel ajal ka coachiga, et oma arengut teadlikumalt juhtida ning lahendamata probleemidele vastused leida. 

Anname omalt poolt kaasa „Juhi heade mõtete märkmiku“, kuhu palume osalejatel olulisi kogemusi, õpihetki ning keerukaid küsimusi kirja panna. Sellest on palju tuge, sest mõtteid kirjutades saavad nad selgemad piirid ning konkreetsema kuju. 

Lisaks uute oskuste omandamisele on arenguprogrammidel suur väärtus meeskonnatunde arendamisele. Kui ühe ettevõtte juhtkond/keskastme või esmatasandi juhid korduvalt ühiselt uusi oskusi omandavad, saavad nad omavahel paremini tuttavaks, lahenevad paljud erimeelsused ja luuakse ühtne arusaam heast juhtimisest. 

Koolitajad

Kõik meie koolitajad on sertifitseeritud DiSC konsultant-koolitajad ja omavad pikaajalist kogemust DiSC mudelile tuginevate koolituste läbiviimisel.

Koolitajad Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann.

Küsi pakkumist või helista 568 8100