fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Sihtotsing

Värbamine, sihtotsing, headhunting

Kas soovid leida tippspetsialisti, kellele konkurents on turul suur? Või on ettevõttes toimumas muudatused, mistõttu on tarvis uut kolleegi otsida konfidentsiaalselt?

Sihtotsing ehk headhunting on sihitud otsing ilma värbamiskampaaniata. Seega me pöördume vaid nende kandidaatide poole, kelle kogemuslik taust sobib sinu poolt otsitava profiiliga.

Ajaliselt tuleks arvestada alates koostöölepingu sõlmimisest kuni otsuse tegemiseni umbes 8 nädalat. Küll aga sõltub sihtotsingu protsessi pikkus palju ka sellest, kui kiiresti kontakti õigete kandidaatidega saame.

MILLINE ON MEIE SIHTOTSINGU VÄRBAMISE PROTSESS?

EELTÖÖ 

Aitame sul läbi mõelda, millist inimest sinu ettevõte vajab ning mis tagab täidetaval ametikohal edu. Selleks külastame sinu ettevõtet enne sihtotsingu protsessi algust, et tutvuda töökeskkonnaga ja inimestega. Lisaks koostame sinuga koostöös põhjaliku ametikoha profiili, kus kirjeldame täidetavad tööülesanded, vajalikud oskused, isikuomadused tööks ja mida sinu ettevõtte saab uuele kolleegile omalt poolt pakkuda. Profiil on sihtotsingu puhul eriti oluline, sest selle järgi hakkame sulle erinevatest kanalitest õige kogemusega inimesi otsima. Samuti annab profiil võimaluse ka sulle läbi mõelda, keda sa enda meeskonda täpsemalt vajad.

Kui omavahelised kokkulepped tehtud, allkirjastame koostöölepingu ning alustame otsinguga.

OTSING

Sihtotsingu ehk headhuntingu raames pöördume ise inimeste poole, kelle kogemuslik taust sobitub koostöö alguses paika pandud ametikoha profiiliga. Kutsume konkursile sobivaid kandidaate Tammiste Talendipangast, erinevatest andmebaasidest, infokanalitest ja oma kontaktvõrgustiku soovituste kaudu. Pöördume nende poole ning tutvustame sinu ettevõtet ja tööpakkumist, kaardistame kandidaadi praeguse tööolukorra ja motivatsiooni töökoha vahetuseks. Suheldes kandidaatidega saame ka väärtuslikku infot sinu otseste konkurentide kohta.

HINDAMINE

Kandidaadi sobivust sinu tiimi ja pakutavale ametikohale hindame läbi fokusseeritud intervjuude, erinevate testide ja suhtluse soovitajatega. 

Coachiv intervjuu viime läbi selleks, et välja selgitada kandidaadi motivatsioon, ootused, töökogemus ja kompetentsid. Lisaks hindame vestlusel kandidaadile omaseid käitumis- ja mõtlemisviise, mis võimaldavad prognoosida tema edukust sinu meeskonnas ja uues rollis.

Kasutame erinevaid teste hindamaks kandidaadi kiirust/täpsust, vaimset võimekust, isiksuseomadusi, motivatsiooni ja omaseid käitumisviise. Testid võimaldavad kandidaate võrrelda konkreetselt mõõdetavate omaduste alusel.

Taustakõnede raames helistame 2-3 soovitajale, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Oluline on saada võimalikult objektiivne ettekujutus kandidaadi igapäevasest suhtumisest töösse, töökaaslastesse ja püstitatud eesmärkide saavutamisse.

LÕPPVALIK 

Esitame sulle kuni 4 kandidaati, kelle seast saad otsustada, kellega soovid kohtuda. Enne kohtumisi koostame kokkuvõtted intervjuude, testide ja taustakõnede kohta. Kokkuvõte annab sulle olulist informatsiooni kandidaadi kohta ja aitab langetada läbimõeldud otsust. Meie värbamisparnterid osalevad samuti kohtumistel kandidaatidega, et toetada sind uue kolleegi valimisel.

GARANTII 

Anname oma tööle sõltuvalt ametikohast 4-12 kuulise garantii. See tähendab seda, et kui kokku lepitud aja jooksul selgub, et meie leitud töötaja ei vasta koostöölepinguga fikseeritud nõudmistele, otsime sulle ilma lisatasuta uued kandidaadid. Meie eesmärk on luua pikaajaline ja õnnestuv koostöösuhe ning panustame sellesse põhjalikult.

Oleme enda blogisse koondanud mõtted, millises olukorras on sul kõige mõistlikum valida just sihtotsingu teenus. Loe lähemalt: Sihtotsing – miks ja kuna?

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Vaata lisaks

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.