fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Enesekehtestamine

Tammiste Personalibüroo - Enesekehtestamise treening

2-päevane koolitus, treening

✔️ juhtidele ja tippspetsialistidele, kes peavad tööeesmärkide saavutamiseks olema nõudlikud ja järjekindlad, kuid hoidma samas häid suhteid meeskonnakaaslaste, kolleegide ja koostööpartneritega

✔️optimaalne grupi suurus kuni 14 osalejat

 

ÕPI SUHTLEMA NII, ET MÕLEMAD OSAPOOLED VÕIDAVAD

Iga inimene tahab olla ära kuulatud ja mõistetud. Meile on väga oluline, et meie arvamust küsitakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Teist inimest kuulates ja kaasates leiad parimad lahendused. Kui meeskond on saanud lahenduste leidmisele kaasa mõelda, siis pühendumine nende elluviimisel on ka suurem. Väheneb vastupanu ja suureneb koostöö.

Koolitusel õpid, kuidas suhelda nii, et mõlemal on tunne, et ta ei pidanud tulemuse saavutamiseks millestki loobuma. Koostöösuhetes ei ole võimalik saada seda, mida vaid sina soovid. Kui see ka mõnda aega õnnestub, jääb teisele pahameel ja rahulolematus. Ning ajapikku suhted halvenevad.

 

MILLISTES SITUATSIOONIDES ON ENESEKEHTESTAMINE OSKUSENA VAJALIK?

IGAPÄEVASED ÄRISITUATSIOONID – kui mängus on raha, võivad ka huvid olla vastandlikud. Pikaajaline koostöö on võimalik saavutada vaid siis, kui arvestatakse oma partneri huvidega.

ETTEVÕTTESISENE VÕIMUHIERARHIA – nn juhi-alluva suhted, kus juhtidel on sageli soov oma sõna jõuliselt maksma panna. Head töösuhted saavutatakse, kui mõlemad osapooled väljendavad oma ootuseid, soove ja õiguseid ning arvestavad teise poolega.

KEELDUMISED JA KOMPROMISSID – äraütlemised ja kompromisside tegemised on sagedased konfliktide allikad. Seetõttu on oluline, et mõlemad osapooled oskaksid ennast kehtestada ning väljendada oma ootuseid ja soove, või viisakalt ja teist poolt arvestavalt keelduda.

Enesekehtestamise treeningu tulemusel:

  • teadvustad suhtlemisprotsessi kui tervikut
  • oskad väljendada selgelt enda seisukohti
  • tead, milliseid efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise kasutada keerulistes suhtlemissituatsioonides
  • omandad oskused, mis võimaldavad suhelda tõhusamalt ja teha koostööd olukordades, kus on mängus erinevad huvid või seisukohad
  • oskad luua vastastikku rahulolu pakkuvaid suhteid nii ettevõtte siseselt kui väliste partneritega

KOOSTAME JUST SINU OOTUSTELE VASTAVA KOOLITUSPROGRAMMI

Enne koolitust kaardistame sinu ootused ja vajadused ning loome just sellest lähtuva koolitusprogrammi.

2-päevane videotagasisidega suhtlemistreening:

Enesekehtestamise treeningul vahelduvad lühikesed interaktiivsed teoreetilised teemade käsitlused erinevate praktiliste harjutustega.

Esimesel päeval harjutame kontakti ja usaldussuhte loomist ning teisel päeval erimeelsuste lahendamist.

Koolitusel õpid „käiguvahetust“ ehk oskust, millega minna üle rääkimiselt aktiivsele kuulamisele ja vastupidi. Sel viisil suureneb teineteisemõistmine.

Et koolitus oleks eriti mõjus, kasutame videotagasisidega harjutusi. Näed end suhtlemisolukorras ja kuuled nii kolleegide kui koolitajate tagasisidet – see on suurepärane võimalus uute suhtlemisoskuste omandamiseks. Koolitust viivad läbi kaks koolitajat-suhtlemistreenerit.

ENESEKEHTESTAMISOSKUSTE TREENING ON MÕELDUD SULLE, KUI SOOVID…

  • osata väljendada oma vajadusi, mõtteid, tundeid ning seista oma õiguste eest, arvestades samal ajal ka partneri soovide ja õigustega
  • õppida käituma ennast kehtestaval viisil, mis loob võitja-võitja suhteid
  • luua häid, teineteise mõistmisel põhinevaid koostöösuhteid
  • omandada suhtlemisoskusi, mis aitavad hoida suhetes avatust ja tasakaalu
  • õppida ütlema „ei“ ja toime tulema manipuleerimisega

SEE EI OLE PELGALT KOOLITUS, VAID IGA UUE OSKUSE TREENIMINE! OLED SA ENESEKEHTESTAMISE TRENNIKS VALMIS?

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann, kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste läbiviimisel.

Kadi Kuuskmann

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Veel koolitusi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.