fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Arenguvestluste läbiviimine

1- või 2-päevane koolitus

✔️ juhtidele, kes soovivad arendada enda arengu- ja koostöövestluste juhtimise oskust

ÕPI ARENGUVESTLUSI ETTE VALMISTAMA JA ENESEKINDLALT JUHTIMA

Arengu- ja koostöövestlused ei ole trend ega lisakohustus. See on juhtimistööriist, mille teadlikul kasutamisel on päriselt mõju! Ettevõtete arengu loovad inimesed. Oma inimeste teadlik arendamine on ainus viis konkurentsitihedas ja kiiresti muutuvas keskkonnas edu saavutamiseks. Ja edu on rohkem kui ainult raha. See on töörõõm, rahulolu mõnusatest suhetest ja omavahelisest toetusest.

Arenguvestlus annab võimaluse anda tagasisidet ja uusi sihte seada. See on võimalus koos analüüsida möödunud tööperioodi ja püstitada eesmärk järgmiseks perioodiks. 

On loomulik, et juhina võid tunda esmakordselt sellist vestlust tehes end ebakindlalt. Oluline on teada, et ka töötajatele võivad need jutuajamised hirmu tekitada. Töötajate jaoks on määrava tähtsusega just esimene arenguvestlus. Mida paremini see läbi viiakse, seda edukamad on ka järgnevad. Kui esimene vestlus on pelk formaalsus ning küsimustiku järgi teemade läbimine,  väheneb töötajate valmidus neid vestlusi tulevikus tõsiselt võtta.

Selleks, et tunneksid end arengu- ja koostöövestlusi läbi viies enesekindlalt, oskaksid luua usaldusliku õhkkonda ja vestlust soovitud teemadel juhtida, vaatame koolitusel läbi nii vestluse struktuuri, teemade järgnevuse kui harjutame vestluse läbiviimiseks vajalikke suhtlemisoskusi.

Koolituse läbinuna jõuad arusaamani, miks ja kuidas arenguvestlusi läbi viia.

Koolituse tulemusel:

  • ületad oma kõhklused ning mõistad ka oma inimeste ebakindlust või vastuseisu arengu- ja/või koostöövestlusele
  • mõistad isiksusliku arengu peamisi psühholoogilisi seaduspärasusi ja tead, mida on täiskasvanud inimesel võimalik muuta (suhtumine, käitumine, hoiakud) ja mida mitte (isiksuseomadused, võimed, väärtused)
  • teadvustad ja proovid arenguvestluse edukaks läbiviimiseks vajalikke suhtlemisoskusi ning mõistad nende oskuste kasutamisvõimalusi ka teistes juhtimisolukordades (nt. igapäevane konstruktiivse tagasiside andmine)
  • oled avastanud võimalused vestluste tulemuslikumaks läbiviimiseks
KOOSTAME SINU JA ETTEVÕTTE OOTUSTELE VASTAVA KOOLITUSPROGRAMMI

Enne koolitust kaardistame ettevõtte tänase olukorra – kuidas on seni arenguvestlusi läbi viidud, millised on juhtide oskused, kõhklused, ebakindlused ja ootused koolituse tulemusele. Seejärel loome koolitusprogrammi,

Koolituse pikkus sõltub sellest, kui põhjalikku oskuste õpet ja treenimist ettevõtte juhid vajavad.

1-päevane koolitus:
Koolitus annab teadmised arenguvestluse olemusest, struktuurist ja baasoskused vestluste läbiviimiseks. Koolituse lõpul tead, millest ja kuidas rääkida. Sinu enesekindlus suureneb. Oskad jutuajamiseks usalduslikku õhkkonda luua. Koolitust viib läbi üks koolitaja.

2-päevane videotagasisidega suhtlemistreening:
Koolitusel saad arenguvestluse juhtimist videoharjutustes treenida. Nii omandad lisaks teadmistele ka oskused tulemusliku vestluse juhtimiseks. Koolitus loob põhjaliku arusaama arengu- ja koostöövestluste struktuurist ning annab võimaluse harjutada mõjusaid suhtlemisoskusi. Koolitust viivad läbi kaks koolitajat-suhtlemistreenerit.

ARENGUVESTLUSTE KOOLITUS ON MÕELDUD SULLE JA SINU MEESKONNA JUHTIDELE, KUI…

  • tahad saavutada edu ning tagada oma ettevõtte ja meeskonna pideva arengu
  • soovid teadlikult arendada enda ja oma juhtide kompetentse ja seeläbi arendada ka organisatsiooni juhtimiskultuuri
  • tahad luua ettevõttesse ühise ja ühese arusaama sellest, miks ja kuidas arenguvestlusi läbi viia
  • soovid luua oma meeskonnas usalduslikku õhkkonda, kus päriselt juletakse rääkida
  • soovid teada saada, kuidas anda edasiviivat tagasisidet
  • juhid ei ole eelnevalt koostöövestlusi läbi viinud ja soovivad sellega koheselt õigesti alustada

OLED SA VALMIS ARENDAMA OMA JUHTIMISOSKUSI?

Koolitajad

Meie koolitajad on suhtlemistreenerid, kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste läbiviimisel.

Kadi Kuuskmann

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Kliendid meist

Eesti tööelu mõjutavad juba täna ja tulevikus veelgi enam tööealise elanikkonna vähenemine ning vananemine. Hübriid- ja kaugtöö on tulnud, et jääda. Ent ei ole vahet, kas kohtumine toimub virtuaalselt või füüsiliselt, oluline on see, et inimene teab, et tema jaoks ollakse olemas. Tammiste Koolitused võtavad kliendi jaoks aega ning süvenevad, tänu millele tekivad organisatsioonis suhted ja kultuur, mis näitavad, et olete oma inimeste jaoks olemas.
koolitus, värbamine, personaliotsing
Mailis Neppo
Haridus- ja Teadusministeerium personalipoliitika osakonna juhataja
Meie ootus arenguvestluste koolitusele oli kinnituse saamine, kas oleme teinud asju õigesti. Praktiliste harjutuste tegemine ning erinevate situatsioonide läbimängimine andis selge sisendi ning oskuslikult seoti ära teooria päriselu praktikaga. Intensiivne ning interaktiivne koolitus pakkus teadmiste paremat kinnistamist ning tiimitöö kahe koolitaja vahel oli super. Saime aru vestluse tegelikust mõttest ja kasust, mida saame oma tiimidele koostöövestluse järel pakkuda.
värbamine, koolitus, personaliotsing, tammiste
Kadri Kasendi
Kaitsevägi, koolitusjuht

Veel koolitusi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.