fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

DiSC ja suhtlemisoskuste videotreening

Tammiste Personalibüroo - arenguprogramm

2 koolitusmoodulit

✔️ meeskonnale

MÕISTA ISEENDA, KOOSTÖÖPARTNERITE, KOLLEEGIDE, ALLUVATE JA TEISTE INIMESTE KÄITUMIST NING TREENI SUHTLEMISOSKUSI TULEMUSLIKE KOOSTÖÖSUHETE ARENDAMISEKS

DiSC mudelil põhinev arenguprogramm on kahest moodulist koosnev struktureeritud, sinu ja su meeskonna vajadustele kohandatud koolitusprogramm.

Just pikemad programmid mõjutavad sinu ja su meeskonna arengut ja annavad uusi praktilisi oskusi. Koolitusel vahelduvad teoreetilised teadmised praktiliste harjutuste ja treeningutega. Nii muutuvad uued teadmised oskusteks ja jõuavad tööriistana sinu igapäevaellu.

Arenguprogrammis osaledes saad teadmisi inimese erinevate käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õpid paremini mõistma iseenda, koostööpartnerite, kolleegide, alluvate ja teiste inimeste käitumist ning valima edukaks koostööks sobiliku käitumisviisi.

Saad teadmisi ja oskusi:

 • inimeste käitumise mõistmiseks
 • iseenda DISC profiili põhjal teadvustad iseenda tugevusi ja väljakutseid
 • oskuslikumaks inimeste mõjutamiseks
 • suhete juhtimiseks

KOOSTAME JUST SINU JA SU MEESKONNA VAJADUSTEST LÄHTUVA ARENGUPROGRAMMI

DiSC mudelil põhinev arenguprogramm koosneb kahest koolitusmoodulist. Esimene moodul kestab 1 päeva ning teine moodul on kahepäevane. Kahe mooduli vahele jääb 2-4 nädalat, et vahepealsel ajal praktiseerida koolitusel saadud teadmisi ja oskusi. Täpne ülesehitus ja teemade järgnevus sõltub alati sinu ja su meeskonna/ettevõtte vajadustest ning ootustest. Täpse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks viime eeltööna läbi fookusvestlused sinu ja kõigi arenguprogrammis osalejatega.

Koolituspäevade/moodulite vaheliseks ajaks saad erinevad praktilised ülesanded, et õpitut tööalastes olukordades harjutada.

I MOODUL (1 päev)

Enese ja meeskonna analüüs DiSC mudeli põhjal

Koolitusel õpid tundma DiSC testi põhimõtteid ning testi tulemusi praktikas kasutama – nii meeskonnas kui ka teiste erinevate inimestega suheldes, koostööd tehes.

Saad analüüsida milline oled sa ise, mis on sinu tugevuseks ja mida võiksid enda käitumises arendada? Koolitusel saad põhjaliku iseenda DiSC käitumisprofiili ning teha ka esimesed sammud eesmärkide seadmiseks ja enesearengu tegevusplaani loomiseks.

Saad mõelda meeskonnatööle – kui koos on erinevad inimesed, kuidas siis parimal viisil koostööd teha? Millega võiksid arvestada, et koostöö sujuks? Sa ei saa kedagi muuta, saad õppida teadlikult oma käitumist kohandama. Kui õpid inimeste käitumist märkama ja õigeid järeldusi tegema, oskad ka valida õige suhtlemisviisi. Saavutad väiksema aja ja energia kuluga kokkulepped, milles mõlemad tunnevad end võitjatena.

II MOODUL (2 päeva)

Kahepäevane videotagasisidega suhtlemisoskuste treening

Koolituse eesmärgiks on kinnistada DiSC koolitusel saadud teadmisi ja õppida efektiivseid suhtlemis- ja käitumisviise keeruliste suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Koolitusel õpid ja harjutad selget eneseväljendust ja oma partneri kuulamist nii, et ta oleks lõpuni kuulatud.

Seeläbi õpid, kuidas tulla toime:

 • vastupanuga,
 • rahuolematu kolleegi või koostööpartneriga,
 • vastandlike ootuste/seisukohtade/arusaamadega,
 • erimeelsuste ja konfliktide ennetamisega ning nende oskusliku juhtimisega.


Kuigi koolitusel keskendume tööalastele olukordadele, on need oskused suurepäraselt kasutatavad ka isiklikus elus.

Koolitusel õpid mõistma konfliktide tekkimise protsessi ning teadvustad ja harjutad efektiivseid suhtlemis- ja konfliktilahendamise oskusi. Uute oskuste omandamiseks kasutame videotagasisidega harjutusi. Sul on võimalus näha end suhtlemisolukorras ja kuulda nii kolleegide kui koolitajate tagasisidet – see on suurepärane võimalus uute suhtlemisoskuste omandamiseks.

Koolituspäevade teemade käsitlus seob DiSCi alased teadmised suhtlemisoskustega ja nende kasutamise võimalustega.

DiSC MUDELILE TUGINEV ARENGUPROGRAMM ON MÕELDUD SULLE, KUI…

 • tahad saada enam teadmisi inimese erinevate käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta
 • soovid õppida paremini mõistma iseenda, koostööpartnerite, kolleegide, alluvate ja teiste inimeste käitumist
 • soovid saada teadlikuks, kuidas neid erinevaid käitumisstiile kõige edukamalt tulemuste saavutamiseks rakendada
 • tahad õppida konfliktide ennetamiseks, lahendamiseks ja vahendamiseks vajaminevaid mõjusaid suhtlemisoskusi

BOONUSEKS saad kaasa “Heade mõtete märkmiku”, kuhu saad olulisi kogemusi, õpihetki ja keerukaid küsimusi kirja panna. Nii saavad sinu mõtted selgemad piirid ning konkreetsema kuju.

Koolitajad

Meie koolitajad on sertifitseeritud DiSC konsultant-koolitajad ja omavad pikaajalist kogemust DiSC mudelile tuginevate koolituste läbiviimisel.

Kadi Kuuskmann

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Küsi pakkumist või helista
+372 5698 8100

Kliendid meist

DiSC-koolitus koos videotagasisidega suhtlustreeninguga „Keeruliste vestluste juhtimine“ on üks komplekssemaid ja loogilisemaid koolitusi, millel olen osalenud. Nende koosmõjul saadud teadmised kinnistuvad tõhusalt, kuna DiSC mudeli põhjal analüüsitud ja esitatud informatsioon on väga personaalne. Suhtlemistreeningul kogetu võimaldas läbi elada erinevaid keerulisi vestlusi, mis jällegi kinnistasid saadud teadmisi uuteks suhtlemisoskusteks. Videotreeningutel meeldis tõelise treeningu tunne – koolitajad toetasid ja aitasid videoharjutuste ajal mõjusamalt suhelda. Videoharjutuste järgne ühine arutelu oli inspireeriv – see oli hea võimalus teine teiselt õppida.
foto-placeholder (1)
Lia Rohula
MS Balti Trafo OÜ müügijuht
DiSC koolitus ja suhtlemistreening on hea meeskonna töö aluseks. Teades vestluspartneri käitumisviise, saad neid arvestada ja olla tulemuslikum. Suhtlemistreening õpetas lugupidamist inimeste erinevuste suhtes.
foto-placeholder (1)
Tanel Suurpere
MS Balti Trafo OÜ müügiassistent
Sain koolitusel vastuse, miks osade inimestega on mul lihtsam suhelda ja sain teadmise, kuidas ka need keerulisemad suhtlemised efektiivsemaks muuta. Mõistsin, kui oluline on asjad kohe selgeks rääkida ja siis on võimalik konfliktini üldse mitte jõuda. Meeldisid ülesanded, mida paarilisega peale teema käsitlust kohe praktiseerida sain.
foto-placeholder (1)
Margit Perner
MS Balti Trafo OÜ tootmisosakonnajuht
Pärast koolitust mõistan paremini, miks olukorrad lõppevad või lahenevad nii, nagu nad on lõppenud ja lahenenud. Oskan nüüd ise aru saada, mida ma tunnen, miks ma tunnen ja kus ma hetkel oma tunnetega olen; kas peaksin kohe tegutsema ja mis suunas. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus sellel koolitusel osaleda. Kahtlemata üks parimaid kus olen osalenud.
foto-placeholder (1)
Moonika Sillandi
MS Balti Trafo OÜ tootmisosakonnajuht

Veel koolitusi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.