Asjakohaste mõjude hindamise projektijuht

Asjakohaste mõjude hindamise projektijuht

Skepast&Puhkim OÜ on üks Eesti suurimaid konsultatsiooni ja taristu projekteerimise ettevõtteid, kus ühe katuse all on pädevus alates kõigi tasemete planeeringute koostamisest ja keskkonnalastest uuringutest kuni keeruliste rajatiste projekteerimiseni välja. Ettevõte on jõudnud 1% ettevõtete hulka, kes kasvavad kõige kiiremini.

Loe tööpakkumist edasi, kui Sind kõnetab mõtteviis, et mitte ettevõtted ei tee koostööd, vaid ettevõttes töötavad inimesed ja suhtumine, et igas inimeses on peidetud oskus teha „midagi“ eriti hästi ja kui see „midagi“ üles leida ning anda võimalus valdkonnas ennast tõestada, sünnib suuri tegusid.  

Ootame oma tiimiga liituma

ASJAKOHASTE MÕJUDE HINDAMISE PROJEKTIJUHTI,

kes on valmis valdkonna arengusse panustama ja olema partneriks ettevõtte planeeringute-, keskkonnakorralduse- ja infrastruktuuri projekteerimise üksustele.

Sind ootavad ees põnevad projektid, kuhu saad päriselt panustada (RAJALA eriplaneering, Põltsamaa tuuleparkide eriplaneering, Sillamäe linna üldplaneering, Soodla harjutusvälja eriplaneering jt. suured riigi arendused).

Sul on võimalus olla valdkonnas asjakohaste mõjude hindamise praktikate kujundaja ning luua endale põnevaid tööväljundeid valdkonnas, mis on suhteliselt uudne.

Kui soovid, siis saad võimaluse panustada ettevõtte Läti haru projektidesse (nt Riia linna sild jne).

Oma rollis vastutad eelkõige:

  • sotsiaalmajanduslike uuringute ja analüüside ning asjakohaste mõjude hindamise läbi viimise eest
  • uuringute jaoks vajalike andmete kogumise, analüüsimise, üldistamise jne. eest
  • huvigruppidega suhtlemise eest (nt kogukonnad, KOV)
  • pakkumiste metoodikate kirjutamise eest

Ootame sind kandideerima ja enda huvist märku andma, kui

  • sul on kõrgharidus erialal, mille õpingute ajal saadud teadmised toetavad antud positsioonil töötamist (nt. teadmised urbanistikast, linnaplaneerimisest, inimgeograafiast, sotsioloogiast, käitumispsühholoogiast, majandusmõjudest, geograafiast vms.).
  • sul on eelnev töökogemus valdkonnas – sotsiaal-majanduslike uuringute ja analüüside läbiviimine, korraldamine, mõjude hindamise kogemus vms. Töös tuleb kindlasti kasuks planeeringute valdkonna kogemus. Kui oled varasemalt olnud seotud ka taastuvenergiaga seotud teemade ning projektidega, siis see on kindlasti boonuseks.
  • oled hea kvalitatiivsete andmete kogumisel ja analüüsimisel.

Töös on oluline väga hea suuline ja kirjalik eesti ja inglise keele oskus.

Oluline on, et soovid teha meeskonnatööd, oled avatud suhtlemisega kaaslane nii oma tiimis kui ka suhtlemisel väliste partneritega (avalikkus, kogukonnad, kliendid jne), suudad end vajadusel kehtestada ning olla ka diplomaatiline.

Ootame oma meeskonnaga liituma avatud inimest, kes on valmis panustama lahenduste välja töötamisse. Kuna valdkond on suhteliselt uus, siis on kõige olulisem tahe riigi jaoks olulistes projektides kaasa lüüa ja seeläbi tuua rohkem fookusesse sots-majanduslikud teemad. SKPK-s ootab Sind toetav ja ühtehoidev meeskond, kellega koos uut praktikat kujundada.

Koos loome tulevikku!

Triin Lepland, planeeringute osakonna juht

Kandideeri kuni 03.04.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Kadi Kuuskmann

värbamispartner, koolitaja
kadi@tammistepersonal.ee
+372 525 0970

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).