Digi- ja tööstusprojektide vanemkonsultant

CIVITTA otsib rahvusvaheliste projektide tiimi

DIGI- JA TÖÖSTUSPROJEKTIDE VANEMKONSULTANTI

CIVITTA on suurim ärikonsultatsiooni ettevõte Eestis. Oleme turuliider, kellel on 20-aastane rahastusprojektide nõustamiskogemus.

CIVITTAS on sinu tööl mõju, sest sa annad oma panuse Euroopa digi- ja tööstusvaldkonna eesmärkide saavutamisse. Tipptasemel teadus, Euroopa tööstussektori innovaatilisus ja konkurentsivõime – meiega koos saad sa kujundada tulevikku ja luua muutust, millel on tähendus.

SINU TÖÖ on nii Eesti kui välisriikide T&A asutuste ja ettevõtete nõustamine rahvusvaheliste teadus- ja innovatsiooniprojektide kirjutamisel. Peamiselt oleme keskendunud Euroopa Horisondi meetmele, mis tähendab, et sinu töö hõlmab digi- ja tööstusvaldkonna rahastustaotluste kirjutamist kogu selle temaatilises mitmekesisuses. Näiteks võib sinu ülesandeks olla kirjutada taotlusi järgmistes valdkondades: tööstus 4.0 ja 5.0, kõrgtehnoloogilised materjalid, tehisintellekt ja robootika, 3D-printimine, sensorid, järgmise põlvkonna internet, HPC ja Big Data, ringmajandusmudelil tööstused, vähese süsinikdioksiidiheitega ja puhas tööstus. Taotluste kirjutamise kõrval osaled ka projektide elluviimises.  

„Civitta on stabiilne ja turvaline, aga samas kiiresti arenev rahvusvaheline konsultatsiooniettevõte. Meie tööõhkkond on töine ja tegus, töö rahvusvaheliste projektidega mitmekesine ja vahelduv ning viib Sind kokku nii Eesti kui välisriikide ülikoolide ja ettevõtetega. Meie inimesed on kokkuhoidvad ja naerusuised ning mitmekesiste huvidega. Leiad mõttekaaslasi nii siis, kui Sulle meeldib vabal ajal üle kõige sportida, kui ka siis, kui Sind paeluvad hoopis kaunid kunstid või panustad ühiskonda vabatahtlikuna. Mis kõige tähtsam – hindame Sinu algatusvõimet ja teeme palju selleks, et luua inimestele meie juures arenguvõimalusi.“

Anneli Roose, rahvusvaheliste projektide tiimi juht

OOTAME SIND, KUI:

 • sul on vähemalt bakalaureuse kraad valdkonnas, mis aitab sul mõista digi- ja tööstusvaldkonna tulevikutrende, teadussuundi ja tehnoloogiaid;
 • sul on vähemalt 5 aastat töökogemust eelistatult mõnes valdkonnaga seotud ettevõttes;
 • sul on protsesside juhtimise kogemus ja suurepärane administratiivne võimekus;
 • sul on hea pingetaluvus, suudad töötada ajalise surve all ning erinevate projektide, teemade ja meeskondadega samaaegselt, oskad seada prioriteete ja planeerida oma aega;
 • kirjutamisoskus ja erinevat liiki tekstide loomine on sinu tugevus, oskad luua seoseid, eristada olulist ebaolulisest, näed tervikpilti, aga märkad ka detaile;    
 • suudad analüüsida ja mõista nii teaduslikke tekste ja kontseptsioone kui ka strateegiaid;
 • sul on eesti ja inglise keeles ladus ning täpne kirjalik eneseväljendusoskus;
 • oled enesekindel esineja;
 • oled iseseisev, algatusvõimeline ja lahendustele suunatud – märkad olulist ja pakud välja enda ideid;
 • oled vastutustundlik meeskonnamängija – pead kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
 • oled valmis nii taotlusi kirjutama kui ka projekte ellu viima;
 • oled vajadusel valmis välislähetusteks.

KASUKS TULEB, KUI:

 • orienteerud hästi tööstusettevõtete ärimudelites, sul on kogemus valdkonna äri- ja tootearenduses ning innovatsiooni ellu rakendamisel;
 • oled kirjutanud ja/või ellu viinud rahvusvahelisi projekte (Euroopa Horisont ja sellele eelnenud meetmed, Erasmus+, Interreg, LIFE);
 • tunned lisaks digile ja tööstusele huvi ka mõne teise Euroopa Horisondi valdkonna vastu;
 • sul on teadmised ettevõtlusest;
 • sul on meeskonna koordineerimise kogemus.

PAKUME SULLE:

 • eneseteostus- ja karjäärivõimalusi rahvusvahelises arenevas ettevõttes;
 • põnevaid kogemusi eri valdkondadest;
 • toetavat ja ambitsioonikat meeskonda;
 • sportimisvõimalusi ja lahedaid ühisüritusi;
 • võimalust töötada nii meie Tartu kui Tallinna kontoris või distantsilt.

Alusta oma uut seiklust saates meile oma CV ja motivatsioonikiri. Konkurss kestab sobiva töötaja leidmiseni.

Lisainfo

Ingrid Valgma

värbamispartner
ingrid@tammistepersonal.ee
+372 5647 4777

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).