fbpx

Juhatuse liige

juhatuse liige_Saaremaa Muuseum_tööpakkumine

Saaremaa Muuseum on Saaremaa kui eripärase looduse, ajaloo ja kultuuriga piirkonna identiteedi säilitaja ja tugevdaja ning Saaremaa ja saarlaste lugude uurija, koguja ja vahendaja.

Sihtasutus Saaremaa Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME

koha täitmiseks.

Juhatuse tööülesanded tulenevad sihtasutuse põhikirjast, arengukavast, sihtasutuse nõukogu otsustest ja kehtivatest õigusaktidest.

Juhatuse liikmena vastutad sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Meiega liitudes saad teha missiooniga tööd, et säiliks ja areneks Saaremaa keskne mäluasutus ning et meie igas vanuses külastajad saaksid meeldejäävaid elamusi ja huvitavaid teadmisi. Meeskonna juhina on sul võimalus luua keskkond, mis soodustab igaühe kaasamist ja arengut, et koostöiselt jõuda seatud eesmärkideni.

SIlt Saaremaa Muuseum juhatuse liige 09.2023 - Tammiste värbamine & koolitus

Oled sobiv kandidaat, kui oled avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov, algatusvõimeline ning väga hea tervikutaju ja analüüsi ning planeerimisoskusega juht ja sul on:

  • kõrgharidus;
  • organisatsiooni ja arendusprojektide eduka juhtimise kogemus;
  • strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ja eelarvestamise oskus;
  • teadmised muuseumi juhtimiseks vajalikest õigusaktidest või võimekus ennast vajalike õigusaktidega kiiresti kurssi viia;
  • oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel.

Kasuks tuleb muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine.

Töökoht asub Kuressaares, aga vajadusel on võimalik teha ka osalist kaugtööd. Tööle asumine oleks 2023. aasta detsembris. Juhatuse liikme leping sõlmitakse kuni viieks aastaks.

Kandideerimisel palume esitada:

  • motiveeritud avalduse;
  • elulookirjelduse;
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Lõppkandidaatidel palume kirjutada essee teemal „Sihtasutus Saaremaa Muuseum aastal 2028: kes me oleme ja kuidas sinna jõuame?“. Essee pikkus kuni 2 lk.

Kandideerimiseks palume lisada digitaalselt allkirjastatud dokumendid konkursile kuni 09.10.2023.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Monika Lehtmets

värbamisspetsialist

monika@tammistepersonal.ee
+372 5450 1131

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.