Laojuht

Lantmännen Unibake Estonia AS kuulub Lantmännen gruppi, mille omanikeks on 19 000 Rootsi põllumeest. Lantmännen Unibake on külmutatud pagaritoodete tootja, millel on 6000 pühendunud töötajat ja kaasaegsed tehased enam kui 20 riigis. Sauel asuv tehas saab käesoleval aastal 10 aastaseks ning tootmisüksuses töötab 165 inimest.

Kutsume oma Saue tootmisüksuse meeskonda kogenud

LAOJUHI.

Meiega liitudes saad üksteist toetava rahvusvahelise meeskonna liikmeks, kus sinu areng on sama tähtis kui ettevõtte areng. Toetame sportlikku eluviisi ja paindlikku töökorraldust. Laos kasutame kaasaegset tehnoloogiat – oleme lähiajal kasutusele võtmas ka isesõitvad tõstukid.

Laojuhina korraldad 10-liikmelise meeskonna tööd, kuhu kuuluvad ka laovanem ja materjali planeerija; haldad tellimus- ja tarne protsesse Microsoft Dynamics AX programmis; jälgid lepingute ajakohasust; teostad laoalaseid koolitusi; koostad kulu ja efektiivsuse analüüse ning aruandeid; tagad tooraine ja pakkematerjalide saadavuse tehases; juhid inventuure ning uuendad ja ajakohastad dokumentatsiooni.

Sinu sujuvat sisseelamist toetab varasem töökogemus lao- ja meeskonnajuhina. Kasuks tuleb ka kogemus tootmisettevõttest. Oma töös vajad head eesti ja inglise keele oskust ning vilumust kasutada MS Office programme. Oled proaktiivne ja lahendustele orienteeritud, oma töös iseseisev, kuid mõistad ka ettevõttesisese koostöö olulisust.  

Kandideeri, edastades enda CV kuni 5.02.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Marlén Vilbaste

värbamispartner
marlen@tammistepersonal.ee
+372 5353 5859

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).