Teenusmudelite partner

Roche Eesti on tervishoiuettevõte, mis panustab igapäevaselt sellesse, et innovaatiline täppisdiagnostika ja täppisravimid jõuaksid Eesti patsientideni, kes neid vajavad. Kõik Roche Eesti tegevused lähtuvad inimestest ning põhinevad teadusel ja andmetel. Roche panustab koos partneritega tervishoiusüsteemide kestlikkusse.

Hoffmann La Roche on asutatud 1896. aastal Šveitsis, Baselis. Tänaseks on Roche kujunenud maailma suurimaks biotehnoloogiaettevõtteks, olles ka üleilmne liider in vitro diagnostikumide alal.
Innovaatiliste lahenduste arendamine on teinud Roche’st personaliseeritud tervishoiu valdkonna teenäitaja. Ettevõtte tugevuseks on koostöö, diagnostiliste ja farmatseutiliste vahendite ning kliinilise praktika (digi)andmete ühendamine.
Viimased 13 aastat on Dow Jones indeksi alusel hinnatud Roche kui kestlikuimat ettevõttet farmaatsia-, biotehnoloogia- ja loodusteadusfirmade sektoris. Roche Gruppi kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides ja enamusosalus Jaapani päritolu Chugai Pharmaceutical aktsiaportfellist.

Tegemist on uue loodava ametikohaga ning Sul on suures osas võimalus ise kujundada selle ametikoha väärtus patsientide hüvanguks.

Oluline on leida võimalused Roche`i lahenduste (sh digitaalsed ja diagnostilised) rahastamiseks läbi ökonomeetrilise analüüsi jm metoodika kasutamise. Uudsete rahastamismudelite rakendamisel võidavad nii patsient, tervishoiusüsteem kui Roche.

Teenusmudelite partnerina on uute projektide algatamisel ja läbiviimisel Sinu oluline roll läbirääkimistel ning seeläbi teenuste ja terviklahenduste rahastuse saamisel.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt majanduse või tervishoiuga seotud erialal);
 • omad vähemalt 3 aastat töökogemust ökonomeetriat, mudeldamist ja kvantitatiivseid meetodeid kasutades;
 • oled oma eelnevas töös rakendanud enda väga häid projektijuhtimise ja läbirääkimiste oskusi;
 • oled enesekindel ja veenev;
 • oskad luua ja juhtida koostöösuhteid ja valdkonna võrgustikku (sh rahvusvaheliselt) ning tunned rõõmu usaldusel põhinevate koostöösuhete hoidmisest;
 • oled loomult meeskonnamängija ning Sinu jaoks on „meie“ olulisem kui „mina“;
 • Sinu kandvateks väärtusteks on ausus, vastutustundlikkus ja hoolivus;
 • oled suurepärase eesti keele oskusega ja suhtled vabalt inglise keeles – see on vajalik, et teha edukalt koostööd Roche globaalsetes võrgustikes;
 • Sul on huvi, valmisolek ja suutlikkus minna sügavuti tervishoiuökonoomikasse.

Miks valida Roche enda tööandjaks?

 • Sul on võimalus panustada väärtuspõhise tervishoiu arengusse;
 • pakume sisseelamisperioodil tuge mentorilt rahvusvahelisel tasandil;
 • professionaalne ja isiksuslik areng on igakülgselt toetatud;
 • kaasaegne töökeskkond – Roche Eesti on tervist edendav ja paindliku tööajaga kaugtööd soodustav ettevõtte;
 • saad sõbralikud ning iseseisvust väärtustavad töökaaslased;
 • lisaks põhipalgale ka tulemustasu, milles on olulisel kohal ka keskkonda säästev komponent ning lisaks muid soodustusi ja toetusi.


Kandideeri kuni 31.01.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Kadi Kuuskmann

värbamispartner, koolitaja
kadi@tammistepersonal.ee
+372 525 0970

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).