Turundusjuht

Eesti kapitalil põhinev ja 1991. aastal loodud Sami Grupp toodab SAMI teehoolduse tööseadmeid, AVANT laadurite tööseadmeid ja LEGUAN tõstukite komponente. Ekspordime üle 95% oma toodangust ning meie peamised sihtturud on Põhjamaad ja Balti riigid. Sami Grupi kaasaegsetes tootmisüksustes, müügiesindustes ja kontorites Sauel, Valgas ja Otepää töötab enam kui 250 inimest.

Sami Gruppi kuuluv Sami Masinakeskus on AVANT laadureid ja SAMI teehoolduse tööseadmeid Balti riikides müüv ja hooldav ettevõte.

Ootame Sami Masinakeskuse meeskonnaga ühinema koostööle avatud strateegilist

TURUNDUSJUHTI,

kes toetab  ettevõtte müügitegevust Eestis ja teeb koostööd edasimüüjatega Lätis ja Leedus.

Meiega liitudes saad osa kasvava ettevõtte põnevatest väljakutsetest kaasaegses ja pidevalt arenevas töökeskkonnas. Pakume omalt poolt sporditoetust ja sõiduauto kasutamise kompensatsiooni. Lisaks saad võimaluse esindada ettevõtet messidel nii Eestis kui välismaal.

Sinu vastutusvaldkonnas on:

 • ettevõtte turundusstrateegia sõnastamine ja kirjeldamine;
 • Avant ja SAMI kaubamärkide müüki toetav turundus Eestis;
 • esinduste keti ja selle teenuste (hooldus, remont jne) turundus Eestis;
 • Avant ja SAMI kaubamärkide turundustugi maaletoojale Lätis-Leedus ja maaletooja poolt tehtava kohaliku turunduse järelevalve;
 • koostöös erinevate osapooltega turundusplaanide ja – eelarvete koostamine ning realiseerimine;
 • turu-uuringute läbiviimine ja analüüs (k.a eksportturud);
 • erinevate turundusprojektide koordineerimine;
 • sotsiaalmeediakanalite haldamine ja kodulehe administreerimine ning arendamine;
 • koostöö agentuuride ja koostööpartneritega;
 • CVI kaasajastamine;
 • siseturunduse ja -kommunikatsiooni toetamine vastavalt vajadusele.

Kandideerimisel tagab edu:

 • varasem töökogemus turundusjuhina;
 • kogemus digiturunduses ja projektijuhtimises;
 • oskus olla oma töös iseseisev ning samas teha koostööd tiimiga;
 • analüüsi- ja organiseerimisoskus;
 • loov mõtlemine;
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii suuliselt kui kirjalikult.

Kandideeri kuni 19.02.2023.a. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Sirje Tammiste

värbamispartner, koolitaja
sirje@tammistepersonal.ee
+372 514 4084

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).