fbpx

Ülemarst – juhatuse liige

PERH_ülemarst_tööpakkumine

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on elav organism, mille ligi 5000 töötajat moodustavad üheskoos areneva terviku. Teeme koostööd maailma tippspetsialistidega, kasutame uusimaid ravimeetodeid ja tippmeditsiinitehnikat ning oleme jõudsalt arenev teadus- ja õppekeskus.

Regionaalhaigla juhatusse on oodatud

ÜLEMARST – JUHATUSE LIIGE,

kelle vastutusaladeks on:

 • Kliinilise juhtimismeeskonna arendamine;
 • Ravitöö korraldamine kõikide erialade üleselt
  • ravitöös (ambulatoorne, päevaravi, statsionaar), kiirabi korralduses ja ennetustegevuses kõrge kvaliteedi tagamine;
  • ravitöö vastavus ravijuhenditele ja rahvusvahelisi standardeid arvestav areng;
  • ravitöö korraldamine arvestades Tervisekassa ravirahastuslepingut; 
  • ravikvaliteedi ja patsiendikäsitluse arendamine ning parendustegevuste ellu rakendamine tihedas koostöös kliinikute juhtide, erialajuhtide ning õendusdirektori ja tema meeskonnaga;
  • tihe koostöö perearstide, kiirabi, teiste raviasutuste, erialaseltside ja patsiendiorganisatsioonidega;
 • Ravitöö korraldamine kontserniüleselt
  • koostöös tütarhaiglate juhtidega, kohalike perearstide ja  omavalitsustega
  • ravitöö kõrge kvaliteedi tagamine ja selle arendamine ning ümberkujundamine arvestades piirkonna ja kohaliku kogukonna vajadusi;
 • Kliinilise koostöö tagamine ja arendamine teiste haiglatega Eestis ja välismaal;
 • Kriisivalmiduse tagamine;
 • Esinemine rahvusvahelistel ja Regionaalhaigla konverentsidel, oma erialaste ettekannete tegemine;
 • Koostöö arendamine ülikoolidega, haigla maine kujundamine ja haigla esindamine avalikkuses.

Ülemarst näeb suurt pilti – organisatsiooni kui tervikut, ta oskab töös prioriteete seada, on loomult proaktiivne ja suudab toime tulla pingeliste olukordadega.

PERH-ülemarst-tööpakkumine

Ootame kandideerima juhti, kes on:

 • koostöösuhetele orienteeritud;
 • uuendusmeelne, uute protsesside käimalükkaja ja elluviija;
 • hea läbirääkimisoskusega, oskab oma ideedega argumentidele toetudes kolleege inspireerida ja suudab ideid meeskonnaga ellu viia, erimeelsusi ületada ja konstruktiivset tagasisidet anda.

Ootame teid kandideerima, kui Teil on:

 • kõrgharidus arstiteaduses;
 • varasem töökogemus on andnud ülevaate meditsiinivaldkonnast ja arusaama tervishoiusüsteemi toimimisest ning juhtimiskogemuse, millele saate kogu haiglat juhtides toetuda;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus (koolitused, stažeerimine)
 • finantsplaneerimise  alased baasteadmised: kogemus eelarve koostamisel ja ravilepingute täitmisel;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Pakume Teile

 • 5-aastast juhatuse liikme lepingut ja väärikat motivatsioonipaketti;
 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd uudsete lahenduste leidmisel ja elluviimisel.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Konkursile laekunud kandidaatide kohta saab infot Regionaalhaigla juhatuse esimees ja õendusdirektor- juhatuse liige, kohtumised toimuvad Tammiste Personalibüroos.

Kandideerimine kestab kuni 19.06.2023. Kandideerimiseks lisage palun motivatsioonikiri ja visioon „Ravijuhi seitse sammu parima ravikvaliteedini Regionaalhaiglas ja Eesti Tervishoius“

Lisainfo

Sirje Tammiste

juhatuse liige
värbamispartner, koolitaja

sirje@tammistepersonal.ee
+372 514 4084

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.