Hanke- ja dokumendispetsialist

Laulu- ja tantsupeo traditsioon on 150 aastaga saanud Eesti identiteedi lahutamatuks
osaks. Täna on laulupeost ja tantsupeost saanud põlvest-põlve kestev üleilmne
liikumine, mis mõtestab eesti keelt ja meelt ning kannab päevast päeva edasi meie
olulisimaid väärtusi ja kombeid. Kümne aasta jooksul neljal korral saab see liikumine
kõigile nähtavaks, kui Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse eestvedamisel toimuvad
Tallinnas üleriigilised laulupeod ja tantsupeod.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus kuulutab välja konkursi, et leida 

HANKE- JA DOKUMENDISPETSIALIST


Sinu peamised tööülesanded:

 • riigihangete protsessides osalemine ja vajadusel hangete koostamine;
 • dokumentide ja lepingute koostamine ning haldamine;
 • lepingute allkirjastamise haldamine ja väljamaksete esildiste koostamine
  raamatupidamisele;
 • kohtumistel osalemine ja lepingute osas muudatusettepanekute tegemine;
 • erinevate andmete koondamine ja haldamine ehk töö statistiliste andmetega;
 • laulu- ja tantsupeo toimkondade haldamine;
 • juhi assisteerimine ülesannetes.

Ootame Sinult:

 • lepingute ja hangetega tegelemise ning dokumentidega töötamise kogemust;
 • lõpetatud kõrg- või kutseharidust, kasuks tuleb juriidiline haridus;
 • MS Office programmide tundmist;
 • korrektsust ja oskust märgata detaile;
 • head suhtlusoskust ning avatust;
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas ja võtta vastutust oma töö eest;
 • head üldistusvõimet ja oskust näha suuremat pilti;
 • head stressitaluvust ja positiivset suhtumist.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust kaasa rääkida laulu- ja tantsupeo kui meie kultuuri ühe olulise
  traditsiooni hoidmise osas;
 • loomingulist ja toetavat meeskonda;
 • erialaseid koolitusi ning tööalast arenguvõimalust;
 • paindlikku tööaega ja võimalust töötada kodukontoris;
 • 35 päeva puhkust.

Kandideeri kuni 27.01.2023. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!

Lisainfo

Ilona Viilu

värbamispartner
ilona@tammistepersonal.ee
+372 5340 0686

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kandideeri

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).